Bolo nájdených 88 zhôd

od užívateľa mimili
04 Apr 2018, 11:11
Fórum: Pôvod priezviska
Téma: Voříšek
Odpovedí: 10
Zobrazení: 409

Re: Voříšek

:-) to by sme mohli už len špekulovať, ale ako tu už bolo spomínané, zdrobneniny boli často používané pre potomkov, takže predok s priezviskom Orech / Vořech mohol mať synáčika, ktorého už volali Voříšek a tak sa to prenieslo ďalej. A prečo priezvisko orech...už asi nezistíme, ale boli to hlavne vla...
od užívateľa mimili
23 Mar 2018, 18:34
Fórum: Pôvod priezviska
Téma: Pôvod priezviska Frimmer
Odpovedí: 2
Zobrazení: 181

Re: Pôvod priezviska Frimmer

Priezvisko Frimmer sa vyskytuje aj v USA alebo Argentíne, kde je uvádzané ako židovské priezvisko (pôvodom židovských obyvateľov emigrujúcich z Európy pred fašizmom). Vyskytuje sa v zoznamoch európskeho židovského obyvateľstva v obmenách Frimer, Frimmermann, Frimmermann (PL). Význam sa vraj odvodzuj...
od užívateľa mimili
22 Mar 2018, 10:18
Fórum: Pôvod priezviska
Téma: Pôvod priezviska Hodur,HODÚR,Hodul,HODÚL
Odpovedí: 2
Zobrazení: 144

Re: Pôvod priezviska Hodur,HODÚR,Hodul,HODÚL

Podľa českého zdroja patrí priezvisko do skupinky odvodenej od slova "hody" http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/prijmeni-hodulak, vychádzajú z materiálu: Moldanová, D.: Naše příjmení. Praha : Agentura Pankrác, 2004. Ako písal kolega, varianty môžu byť chybou zápisu, ale môže to byť aj plnohodnotná...
od užívateľa mimili
19 Mar 2018, 13:49
Fórum: Pôvod priezviska
Téma: Pôvod priezviska Cachovan
Odpovedí: 1
Zobrazení: 165

Re: Pôvod priezviska Cachovan

Nemusí ísť o cudzokrajný pôvod, cacha je napr. v šarišskom nárečí obliečka, súčasný výskyt priezviska mnohé napovie, ale nie je to úplne smerodajné, z matrík sa dozviete viac
od užívateľa mimili
13 Mar 2018, 12:52
Fórum: Pôvod priezviska
Téma: pôvod mena Hlávek
Odpovedí: 4
Zobrazení: 349

Re: pôvod mena Hlávek

Vyskytuje sa v stredných Čechách, na Morave, západnom Slovensku...dáva tušiť, že západným smerom sa treba uberať, navyše prípona -ek patrí k najčastejším príponám českých priezvisk (ak nie je vôbec najčastejšou príponou).
od užívateľa mimili
07 Mar 2018, 14:36
Fórum: Pôvod priezviska
Téma: Šuták
Odpovedí: 1
Zobrazení: 244

Re: Šuták

Pokiaľ Vás zaujíma etymológia slova, z ktorého môže byť priezvisko odvodené "šutý" znamená bezrohý, z toho "šuta“ - bezrohá ovca, koza. V etymologickom slovníku je tiež uvedené, že výraz je známy aj v jazykoch karpatsko-balkánskej oblasti (okrem slovanských jazykov aj v albánskom, rumunskom). Iná mo...
od užívateľa mimili
01 Mar 2018, 10:04
Fórum: Pôvod priezviska
Téma: Pôvod priezviska Kružlic
Odpovedí: 14
Zobrazení: 1341

Re: Pôvod priezviska Kružlic

Ostaňme pri tom, že sú to všetko len hypotézy a predpoklady, ktoré je možné potvrdiť jedine výskumom
od užívateľa mimili
01 Mar 2018, 09:12
Fórum: Pôvod priezviska
Téma: Pôvod priezviska Kružlic
Odpovedí: 14
Zobrazení: 1341

Re: Pôvod priezviska Kružlic

Dobrý deň, keďže sa jedná o ojedinele priezvisko, už dávnejšie som vylúčil jeho pôvod v remesle resp. činnosti. Najmä z dôvodu, že ak by išlo o tzv. remeselnícke priezvisko zo slovesa kružľovať, ako tu už niekto spomínal, bolo by pravdepodobne rozšírenejšie. Aj samotná činnosť a jej názov nie je ve...
od užívateľa mimili
27 Feb 2018, 09:00
Fórum: Pôvod priezviska
Téma: Gaman
Odpovedí: 1
Zobrazení: 186

Re: Gaman

Berte to čisto len ako hypotézu - priezvisko Gaman mohlo vzniknúť aj spodobením iného vyskytujúceho sa priezviska Kaman, ktoré
môže mať miestopisný pôvod (odkiaľ dotyčný pochádzal), príp. vzniklo prevzatím z iného jazyka (hodne nám ich tu zanechali Nemci, Turci ...)
od užívateľa mimili
16 Feb 2018, 08:30
Fórum: Pôvod priezviska
Téma: Kalyár
Odpovedí: 4
Zobrazení: 396

Re: Kalyár

gindura napísal:
09 Feb 2018, 14:00
Stretol sa niekto s takýmto priezviskom, resp. slovom čo by tom mohlo znamenať.
Ďakujem
napadá mi len kaliar ako pracovník v kaliarni "kalič"