Bolo nájdených 589 zhôd

od užívateľa Imrich
13 Nov 2012, 17:14
Fórum: Hľadám predka
Téma: Benček
Odpovedí: 7
Zobrazení: 2864

Re: Benček

Podľa stránky http://slovniky.korpus.sk/ sa priezvisko Benček v r. 1995 vyskytovalo na Slovensku s veľmi významným výskytom v blízkom okolí Zlatých Moraviec. Určite sa tam museli vyskytovať aj pred 100 rokmi. Hľadajte ten sobáš v okolitých dedinách-telefonujte na matričné úrady alebo navštevujte far...
od užívateľa Imrich
13 Nov 2012, 08:01
Fórum: Zaujímavosti z genealógie
Téma: krstní rodičia
Odpovedí: 2
Zobrazení: 1598

Re: krstní rodičia

Správne je to "Haido Dnalis", skrátený tvar od "Haido Dominalis" = "panský hajdúch", t.j. "ozbrojený panský sluha, dráb", podľa slovníka. To aj vysvetluje tých panských krstných rodičov.
od užívateľa Imrich
09 Nov 2012, 10:14
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Prosba o identifikáciu listiny
Odpovedí: 2
Zobrazení: 1785

Re: Prosba o identifikáciu listiny

Je to prepúšťací list z vojenskej služby. Gyula Stugner slúžil 10 r. a 3 m. v spoločnej c. a k. armáde, v 25. pešom pluku, 2 r. v zemebraneckom pešom
pluku v zaradení "póttartalékos"="náhradný záložník". Viď www.velka.vojna.szm.com/schematizmus.htm
od užívateľa Imrich
08 Nov 2012, 14:42
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: prečítanie časti zo súpisu z roku 1828
Odpovedí: 8
Zobrazení: 3631

Re: prečítanie časti zo súpisu z roku 1828

Prečítam tých funkcionárov:
Joannes Hajnovits, Notarius
Paulus Balazs, Judex = richtár
Martinus Melicher, Paulus Hudyecz, Jurali = prísažní, z latinského iure=prisahať
Paulus Ferko, Joannes Tanczek, Andreas Kálmár, coloni = sedliaci
Andreas Czabraczki, Georgius Danczik, inquilini = želiari
od užívateľa Imrich
07 Nov 2012, 22:33
Fórum: Identifikácia starých geografických názvov
Téma: rovnya
Odpovedí: 7
Zobrazení: 4090

Re: rovnya

K hľadaniu pôvodu Vašich 3xprarodičov len opakujem radu viac krát spomínanú na tomto fóre. Najprv preverte ich možné úmrtie v cirkevných matrikách Bokše a okolia u Mormonov. Ak tam nie sú, hľadajte ich úmrtia v civilnej matrike príslušnej obce (Bokša, Šandal, Stropkov,...) po okt. 1895. Najprv si ta...
od užívateľa Imrich
06 Nov 2012, 14:25
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Matriční záznam
Odpovedí: 2
Zobrazení: 1381

Re: Matriční záznam

Pozrite, čo som Vám napísal na tomto fóre v sekcii: Hľadám predka, CHRISTEN
od užívateľa Imrich
06 Nov 2012, 12:41
Fórum: Hľadám predka
Téma: CHRISTEN
Odpovedí: 3
Zobrazení: 1722

Re: CHRISTEN

Predpokladám, že Ste RK matriku sobášených Michaloviec spred r. 1890 preštudovali. Silne odporúčam preštudovať matriky narodených, sobášených a zomrelých z toho obdobia. Nejaká zmienka o pôvode Christenovcov alebo Stránskych sa tam može objaviť. Určite tam boli aj další Christenovci. Napr. krstným o...
od užívateľa Imrich
01 Nov 2012, 16:47
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Zápidnice mestské rady Modry 1803
Odpovedí: 3
Zobrazení: 2108

Re: Zápidnice mestské rady Modry 1803

Som amatér-latinár. Pokúsim sa o druhý špekulatívny názor. Slovo "Mes..." mi pripomína nejaký tvar latinského "Messis"="žatva". Slovo "Ponem..." by mohlo byť "Ponemus"="Júl". Posledná veta začína "interea antem temporis"="dočasne, medzitým". Súhrnne a volne by som to preložil takto: Joannes Vescik, ...
od užívateľa Imrich
31 Okt 2012, 18:29
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Precitanie mena
Odpovedí: 2
Zobrazení: 1767

Re: Precitanie mena

Pozrel som niekoľko ďalších dedín. Pred menom každého daňovníkovi sa takmer vždy vyskytoval jeden zo symbolov "O", "X" alebo "-". Ich význam nepoznám. Ak si odmyslíme tieto symboly, tak pred niektorými menami (aj pri Oberticska) sa vyskytuje skratka pripomínajúca "Rx" príp. "Rt". Ponúka sa vysvetlen...
od užívateľa Imrich
31 Okt 2012, 14:37
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Ablicentiatus miles
Odpovedí: 5
Zobrazení: 2971

Re: Ablicentiatus miles

Ablicentiatus miles = vojak v zalohe