Bolo nájdených 1568 zhôd

od užívateľa patricius95
10 Feb 2018, 18:35
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Latinčina 1780, nápis na zvone - "VYRIEŠENÉ"
Odpovedí: 3
Zobrazení: 129

Re: Latinčina 1780, nápis na zvone

Dobrý deň,
(V roku) 1780 bol tento zvon vyhotovený z príspevkov spoločenstva (obyvateľov obce) Lipov. Neuvádzate, v ktorej obci presne tento zvon stojí, a tak si nie som istý, či skutočne ide o Lipov, alebo o nejakú inú obec s názvom odvodeným od symbolického slovanského stromu.
od užívateľa patricius95
10 Feb 2018, 17:41
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Sobášny zápis z r. 1894 - pomoc s prečítaním a preložením - latinčina - Vyriešené
Odpovedí: 4
Zobrazení: 189

Re: Sobášny zápis z r. 1894 - pomoc s prečítaním a preložením - latinčina

Dobrý deň,
ženích bol synom zosnulého Felixa Golembiovského. Svedkovia boli podľa môjho názoru pomocnými strážnikmi na železnici. Vnímam to tak, že František Golembiovský bol hlavným strážnikom a zároveň nadriadeným ostatným „podstrážnikom“, resp. pomocným strážnikom.
od užívateľa patricius95
10 Feb 2018, 16:31
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Matričný záznam z roku 1871 - povolanie krstného otca - latinčina - Vyriešené
Odpovedí: 7
Zobrazení: 148

Re: Matričný záznam z roku 1871 - povolanie krstného otca - latinčina

"... majitelia oviec sa združovali do skupiny („salaš", „salašny spolok", „košarni spolok"), ktorý riadil volený salašný hospodár („salašný gazda", „salašník", „šoltýs", „košarnik"), ktorý najímal ovčiarov, zabezpečoval spoločné pasienky, určoval poradie pri deľbe mliečnych produktov a pri hnojení ...
od užívateľa patricius95
10 Feb 2018, 15:29
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: názvy vesnic maďarština okolo r. 1844 okolí Bytča, Rajec - Vyřešeno
Odpovedí: 4
Zobrazení: 154

Re: názvy vesnic maďarština okolo r. 1844 okolí Bytča, Rajec

Dobrý deň,
v uvedenom stĺpci sa malo uviesť okrem miesta bydliska rodičov aj ich povolanie (resp. stav). Földes predstavuje roľníka. Vami skúmaná rodina žila v Hradnej, pričom otec rodiny bol povolaním Zsel[l]ér, teda želiar.
od užívateľa patricius95
10 Feb 2018, 15:25
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Matričný záznam z roku 1871 - povolanie krstného otca - latinčina - Vyriešené
Odpovedí: 7
Zobrazení: 148

Re: Matričný záznam z roku 1871 - povolanie krstného otca - latinčina

Dobrý deň,
povolanie čítam ako oeconomus opilionum in Ujmajor, pričom adekvátny slovenský preklad mi nenapadá. Malo by ísť o pastierskeho hospodára v Novom Majeri (dnes časť Serede?).
od užívateľa patricius95
10 Feb 2018, 07:22
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Sobáš - latinčina, Beckov 1739
Odpovedí: 1
Zobrazení: 71

Re: Sobáš - latinčina, Beckov 1739

Dobrý deň, „Beczko. Ini t Matrimonium Ill[ustrissi]mus Baro[nus] Josephus Revaj etc[e]t[era] deposito Iuramento de Nullitate Impedimenti ita praecipiente V[ice] Archicapitulo Strigoniensi et Nittriensi pos[t] Copulavit Exc[e]llens ac Ill[ustrissimus] Ep[isco]pus Emericus Eszterhazi etc[e]t[era] Cum ...
od užívateľa patricius95
10 Feb 2018, 06:25
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Místo původu latina 1857 - Vyřešeno
Odpovedí: 2
Zobrazení: 102

Re: Místo původu latina 1857

Dobrý deň,
myslím si, že ste danú lokalitu určil presne.
od užívateľa patricius95
09 Feb 2018, 16:12
Fórum: Genealogická knižnica
Téma: Protokol farnosti Ruské Pekľany 1820 - 1865
Odpovedí: 2
Zobrazení: 182

Re: Protokol farnosti Ruské Pekľany 1820 - 1865

Dobrý deň, na požiadanie by som vedel potrebné strany poslať aj e-mailom. Žiaľ, ide o protokol gréckokatolíckej farnosti a sú v ňom spomenutí najmä obyvatelia gréckokatolíckeho vierovyznania. Z Radačova sa spomína sedliak Michal Savko a želiari Juraj a Ján Savkoví a Ján Kimák. Zo susedných Meretíc l...
od užívateľa patricius95
08 Feb 2018, 19:18
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Bruder a Geschwister - nemecky - precitanie - "VYRIEŠENÉ"
Odpovedí: 2
Zobrazení: 80

Re: Bruder a Geschwister - nemecky - precitanie

Dobrý deň,
pod sebou sú uvedené tieto slová:
Bruder Jo
Geschwistern
Bruder Johann
Tiefvater Martin,

čiže slovensky brat (?) Ján (celé slovo tam nie je zachytené), súrodenci, brat Ján a nevlastný otec Martin.
od užívateľa patricius95
07 Feb 2018, 16:58
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Narodenie 1857 Bolelouc Olomouc Zdrahal nemčina - "VYRIESENE"
Odpovedí: 2
Zobrazení: 152

Re: Narodenie 1857 Bolelouc Olomouc Zdrahal nemčina

Dobrý deň, skúsme si to teda celé prečítať a preložiť... Zeit der Geburts und Taufe, Taufender Priester: Geboren 24. Getauft 25. August A[nno] 1857 Franz Chaluppa Kaplan H[au]s N[ume]r: 84 Name des Täuflings: Franz et Franziska Zwillinge Religion: katholisch Geschlecht: männlich, weiblich Geburt: un...