Bolo nájdených 1444 zhôd

od užívateľa patricius95
22 Sep 2017, 23:15
Fórum: Hľadám predka
Téma: Pomoc pri zmene mena - Janosko do Nyemcsika na Janosko
Odpovedí: 25
Zobrazení: 1113

Re: Pomoc pri zmene mena - Janosko do Nyemcsika na Janosko

It seems, indeed, that it's the same person, even according to data provided on godparents. Change of his surname might be related to previous owners of that house. For instance, previous owner of one of those houses could've been Nyemcsik. Dead long ago he might have been, yet people in the village...
od užívateľa patricius95
18 Sep 2017, 22:56
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Príčina úmrtia - Repente ...
Odpovedí: 7
Zobrazení: 297

Re: Príčina úmrtia - Repente ...

Dobrý deň, nie som si stopercentne istý prepisom, preto i preklad môže obsahovať nejakú chybičku, ale je to približne takto: „Cum ad merenda media citae e[x] Schav]nik] veniens in labore messis constituens repente infirmatus obiit.“ Keď po ľahkom jedle rýchlo zo Štiavnika šiel, do roboty pri zbere ú...
od užívateľa patricius95
17 Sep 2017, 22:33
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Príčina úmrtia - Repente ...
Odpovedí: 7
Zobrazení: 297

Re: Príčina úmrtia - Repente ...

Dobrý deň,
v prípade Doroty je tam zapísané: „Provisa Sacr[amen]tis o[mn]ibus,“ čiže zaopatrená všetkými sviatosťami. V prípade Pavla je tam uvedené: „Repente, exiens e cubiculo foras, expiravit.“ V doslovnom preklade: „[Zomrel] náhle, vystupujúc zvnútra (domu) von, (naposledy) vydýchol.“
od užívateľa patricius95
17 Sep 2017, 22:29
Fórum: Otázky a odpovede
Téma: Domácke podoby mena Martin
Odpovedí: 5
Zobrazení: 225

Re: Domácke podoby mena Martin

Dobrý deň,
podľa mňa túto odvodeninu pripúšťajú obe krstné mená.
od užívateľa patricius95
16 Sep 2017, 15:58
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Narodenie 1832 Banská Štiavnica latinčina + maďarčina
Odpovedí: 5
Zobrazení: 230

Re: Narodenie 1832 Banská Štiavnica latinčina + maďarčina

Dobrý deň, viem sa vyjadriť len k latinskému textu. Ingrossista ad Cameram R[egiam] Schemniciensem je štiavnický veľkoobchodník poverený cisársko-kráľovskou komorou. Podľa jedného textu mal byť pôvodom z Banskej Bystrice, podľa druhej z Lipše(?). Matka by mala byť zrejme zo Štajerska, bydliskom v Št...
od užívateľa patricius95
15 Sep 2017, 21:24
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Záznam úmrtia 1692 - o čo sa tam píše
Odpovedí: 1
Zobrazení: 126

Re: Záznam úmrtia 1692 - o čo sa tam píše

Dobrý deň,
píše sa tam nasledovné: „Dňa 1. decembra zomrel Ján Bobor z Veľkej Lúky vo veku približne 83 rokov, ktorý pred svojou smrťou prijal princípy katolíckej viery a vnútorne sa očistil.“
od užívateľa patricius95
15 Sep 2017, 21:19
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: latinčina zo súpisu 1828 - vyriešené
Odpovedí: 2
Zobrazení: 159

Re: latinčina zo súpisu 1828

Dobrý deň, v texte sa spomína richtár Jakub Bátora a prísažný Ondrej Králik. Zvyšní menovite zapísaní boli obyvateľmi obce, ktorí spolu s richtárom a jeho prísažným dohliadali na správny výkon regnikolárneho súpisu. Ide o sedliakov Juraja Drozda, Juraja Ľahkého a Jána Lietavaja a o želiara Jozefa Če...
od užívateľa patricius95
10 Sep 2017, 18:49
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Latinské údaje ženícha v matrike z roku 1869. - VYRIEŠENÉ
Odpovedí: 6
Zobrazení: 462

Re: Latinské údaje ženícha v matrike z roku 1869.

Dobrý deň, Andrej by mal byť vyslúžilým vojakom a zároveň murárskym tovarišom. Jeho otec bol sedliak. Priznám sa, že skratka col. una, ktorú ste prečítali správne, mi žiadnu logiku nedáva. Tipujem, že tým farár myslel, že i jeho snúbenica bola sedliackeho pôvodu. Pre zaujímavosť dodám, že Ján sobáše...
od užívateľa patricius95
06 Sep 2017, 12:21
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: preklad textu z latinčiny - sčítanie 1828 Hungaria
Odpovedí: 2
Zobrazení: 201

Re: preklad textu z latinčiny - sčítanie 1828 Hungaria

Dobrý deň, ide o pomerne všeobecný text, v ktorom sa píše napr. to, koľko bolo v obci hospodárskych zvierat, či aké polia a lúky sa v obci nachádzali. Z pohľadu genealógie ako takej má najväčší význam na tejto listine skôr tá sekcia s rubrikami. Preto si myslím, že preklad danej listiny Vám v žiadno...
od užívateľa patricius95
05 Sep 2017, 19:32
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Tereziánsky urbár
Odpovedí: 1
Zobrazení: 195

Re: Tereziánsky urbár

Dobrý deň, dostať sa k existujúcim urbárom jednotlivých obcí Uhorska je dnes jednoduchšie. Dá sa to cez stránku https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ v zozname vpravo dolu si nájdite požadovanú župu, a potom si podľa abecedy nájdite a rozkliknite požadovanú obec. Potom už len kliknite na obrázo...