Bolo nájdených 1443 zhôd

od užívateľa patricius95
18 Sep 2017, 22:56
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Príčina úmrtia - Repente ...
Odpovedí: 7
Zobrazení: 297

Re: Príčina úmrtia - Repente ...

Dobrý deň, nie som si stopercentne istý prepisom, preto i preklad môže obsahovať nejakú chybičku, ale je to približne takto: „Cum ad merenda media citae e[x] Schav]nik] veniens in labore messis constituens repente infirmatus obiit.“ Keď po ľahkom jedle rýchlo zo Štiavnika šiel, do roboty pri zbere ú...
od užívateľa patricius95
17 Sep 2017, 22:33
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Príčina úmrtia - Repente ...
Odpovedí: 7
Zobrazení: 297

Re: Príčina úmrtia - Repente ...

Dobrý deň,
v prípade Doroty je tam zapísané: „Provisa Sacr[amen]tis o[mn]ibus,“ čiže zaopatrená všetkými sviatosťami. V prípade Pavla je tam uvedené: „Repente, exiens e cubiculo foras, expiravit.“ V doslovnom preklade: „[Zomrel] náhle, vystupujúc zvnútra (domu) von, (naposledy) vydýchol.“
od užívateľa patricius95
17 Sep 2017, 22:29
Fórum: Otázky a odpovede
Téma: Domácke podoby mena Martin
Odpovedí: 5
Zobrazení: 225

Re: Domácke podoby mena Martin

Dobrý deň,
podľa mňa túto odvodeninu pripúšťajú obe krstné mená.
od užívateľa patricius95
16 Sep 2017, 15:58
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Narodenie 1832 Banská Štiavnica latinčina + maďarčina
Odpovedí: 5
Zobrazení: 230

Re: Narodenie 1832 Banská Štiavnica latinčina + maďarčina

Dobrý deň, viem sa vyjadriť len k latinskému textu. Ingrossista ad Cameram R[egiam] Schemniciensem je štiavnický veľkoobchodník poverený cisársko-kráľovskou komorou. Podľa jedného textu mal byť pôvodom z Banskej Bystrice, podľa druhej z Lipše(?). Matka by mala byť zrejme zo Štajerska, bydliskom v Št...
od užívateľa patricius95
15 Sep 2017, 21:24
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Záznam úmrtia 1692 - o čo sa tam píše
Odpovedí: 1
Zobrazení: 126

Re: Záznam úmrtia 1692 - o čo sa tam píše

Dobrý deň,
píše sa tam nasledovné: „Dňa 1. decembra zomrel Ján Bobor z Veľkej Lúky vo veku približne 83 rokov, ktorý pred svojou smrťou prijal princípy katolíckej viery a vnútorne sa očistil.“
od užívateľa patricius95
15 Sep 2017, 21:19
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: latinčina zo súpisu 1828 - vyriešené
Odpovedí: 2
Zobrazení: 159

Re: latinčina zo súpisu 1828

Dobrý deň, v texte sa spomína richtár Jakub Bátora a prísažný Ondrej Králik. Zvyšní menovite zapísaní boli obyvateľmi obce, ktorí spolu s richtárom a jeho prísažným dohliadali na správny výkon regnikolárneho súpisu. Ide o sedliakov Juraja Drozda, Juraja Ľahkého a Jána Lietavaja a o želiara Jozefa Če...
od užívateľa patricius95
10 Sep 2017, 18:49
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Latinské údaje ženícha v matrike z roku 1869. - VYRIEŠENÉ
Odpovedí: 6
Zobrazení: 461

Re: Latinské údaje ženícha v matrike z roku 1869.

Dobrý deň, Andrej by mal byť vyslúžilým vojakom a zároveň murárskym tovarišom. Jeho otec bol sedliak. Priznám sa, že skratka col. una, ktorú ste prečítali správne, mi žiadnu logiku nedáva. Tipujem, že tým farár myslel, že i jeho snúbenica bola sedliackeho pôvodu. Pre zaujímavosť dodám, že Ján sobáše...
od užívateľa patricius95
06 Sep 2017, 12:21
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: preklad textu z latinčiny - sčítanie 1828 Hungaria
Odpovedí: 2
Zobrazení: 201

Re: preklad textu z latinčiny - sčítanie 1828 Hungaria

Dobrý deň, ide o pomerne všeobecný text, v ktorom sa píše napr. to, koľko bolo v obci hospodárskych zvierat, či aké polia a lúky sa v obci nachádzali. Z pohľadu genealógie ako takej má najväčší význam na tejto listine skôr tá sekcia s rubrikami. Preto si myslím, že preklad danej listiny Vám v žiadno...
od užívateľa patricius95
05 Sep 2017, 19:32
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: Tereziánsky urbár
Odpovedí: 1
Zobrazení: 195

Re: Tereziánsky urbár

Dobrý deň, dostať sa k existujúcim urbárom jednotlivých obcí Uhorska je dnes jednoduchšie. Dá sa to cez stránku https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ v zozname vpravo dolu si nájdite požadovanú župu, a potom si podľa abecedy nájdite a rozkliknite požadovanú obec. Potom už len kliknite na obrázo...
od užívateľa patricius95
05 Sep 2017, 10:42
Fórum: Čítanie starých dokumentov
Téma: SOBÁŠ 1852, RODISKO NEVESTY
Odpovedí: 4
Zobrazení: 281

Re: SOBÁŠ 1852, RODISKO NEVESTY

Dobrý deň, predpokladám, že nevesta sa podľa tohto zápisu mala narodiť v obci Bošáca. Neskôr, zrejme z dôvodu úmrtia rodičov, alebo kvôli práci sa presťahovala do Kočoviec, kde už mala v čase sobáša bydlisko. V matrike Bošáce sa v tom čase vyskytujú aj Kollárovci. Skúste ručne prelistovať matriku as...