Strana 1 z 1

Schématizmus gréckokatolíckej cirkvi od r. 1747 - 1931

Napísané: 16 Dec 2016, 21:59
od užívateľa nam
Schématizmy gréckokatolíckych farností a ich filiálok od r. 1747, ktoré obsahujú okrem iného údaje od kedy boli vedené matriky (ak by sa zachovali). V r. 1931 je aktualizovaná informácia o matrikách (po vypálení niektorých dedín počas 1. sv. vojny).
Najstaršie schématizmy sú prepisované, v r. 1814 vyšiel prvý tlačený. Školníci a školská rada podľa jednotlivých obcí sú uvedení v r. 1882 - 1890.

1747 - 1816 Mukačevská eparchia
1823 - 1931 Prešovská eparchia

http://byzantinohungarica.hu/node/141#EPERJES