Strana 1 z 1

Matriky v slovenských enklávach vo Vojvodine

Napísané: 14 Nov 2017, 13:04
od užívateľa duros
Naši kolegovia v srbskej Vojvodine sa snažia prehovoriť farské úrady, aby naskenovali matriky, takže pomaly to nabieha ja u nich, aj keď nie prostredníctvom archívov. Zatiaľ prvé lastovičky:
Pivnica: http://www.pivnice.co.rs/matrika/scanmatriky.htm
Kulpín: http://www.kulpin.net/component/content ... na-matrika

A hoci v tomto prípade nejde o matriky, ide o ďalšie genealogické zdroje - monografie a iné dokumenty z Kovačice:
http://www.biblioteka-kovacica.org.rs/D ... knjige.htm
http://www.biblioteka-kovacica.org.rs/D ... rilozi.htm

Okrem toho pri Kovačici, Pazove, Silbaši, Hložanoch, Erdeviku, Binguli, Padine, Petrovci dokážu na požiadanie pomôcť miestni nadšenci. Stačí sa mi ozvať, sprostredkujem kontakt.