Strana 1 z 1

Súpis poddaných z roku 1715, poznámka, latinčina - VYRIEŠENÉ

Napísané: 31 Jan 2019, 09:53
od užívateľa Dominicus
Ahojte, :)

tu na tomto fóre som narazil na súpis poddaných z roku 1715 :P Mohol by mi niekto, prosím vás preložiť poznámku pri obci Veľká Čierna (Nagy Csernye)?
http://kep.adatbazisokonline.hu/apex/f? ... 23_546.jpg

Chabo prečítam:
Hac quod podeunad
culinturarum. Territo -
rium est montosum, er -
stirile protisrimum infra
mediatem prodniens in
sirminahonemi e?ra?infi
m?tone eger, alias nii
info? medietem spouare
prossmud
P?sena mutioerin.
Lignutonem onbili egig?d
coel nullum.


Preložiť viem len slovíčka ako territorium, nullum... :roll:

Predpokladám, že v prvom riadku je napísané niečo ako meno priezvisko: Nm Co?onod Ale ďalšie kolónky v riadku sú pre mňa neznáme (niečo o majetku daných osôb?):
Cub.
Pos.


Prad.
Fal.
(na druhej strane sa dá prečítať Prata)

Molud
puas.


Tiež som si všimol pred menami pomlčky, guľôčky a krížiky. Žeby označenie sedliakov, želiarov a podželiarov?

Zaujímavé je, že ide o súpis poddaných, a v prvých dvoch riadkoch sú napísaný dvaja Čerňanskí (Csernanszkj). Chápem, že skratka pred prvým, znamená zrejme označenie richtára, ale čo tam robí ten druhý Andrej? Ide o to, že sa delili o richtárstvo? (Pri obci nižšie je situácia podobná.)

Všimol som si tiež, že čiara, ktorá vyznačuje stĺpec je niekde za menami málinko prečiarknutá, zreteľne to vidno pri obci nižšie.

Pri susednej obci Malá Čierna (Kiss Csernye) je v poznámke napísané niečo ako:
Posionis Nagy Cserne ob
servantiones, ?einrr?nd eo
bnii.

Znamená to, že čitateľ si má prečítať poznámku pri Veľkej Čiernej? Odkaz:
http://kep.adatbazisokonline.hu/apex/f? ... 23_546.jpg


Vidím, že otázok mám viac ako dosť :? Nechcem aby to pôsobilo nejako neprimerane.
Vrelá vďaka za akúkoľvek pomoc. ;)

Re: Súpis poddaných z roku 1715, poznámka, latinčina

Napísané: 31 Jan 2019, 11:37
od užívateľa patricius95
Dobrý deň,
názvy záhlaví jednotlivých stĺpcov sú nasledovné:
N(omi)na Colonor(um) - Mená sedliakov
Cub(uli) Pos(onienses) - plocha polí v bratislavských merícach (gbeloch)
Prat(arum) Fal(castra) - plocha lúk v koscoch
Ptolar(um) p(ro)vent(us) - zárobok z remesla
V kolónke s poznámkami je uvedený text:
„Haec quoq(ue) Po(ssessi)o(n)e duar(um) Calcaturarum, Territorium est montosum, et sterile protissimum infra mediet(a)tem producens inseminationem: capax tamen utriusq(ue) pras: infimatione eget, alius nec infra mediet(a)tem sperare possunt.
Pasena muliaria.
Lignationem vullo agiend(em) vel nullam.“

V tejto obci sú polia obrábané dvojpoľným systémom, terén je kopcovitý a neúrodný. V najlepších rokoch vyrastie úroda napríklad len z polovice vysiateho osiva. V druhej polovici poľa nedúfajú miestni ani v úrodu z polovice osiva.
Pasienky majú pre dobytok.
Drevo tak na kúrenie, ako aj na stavbu domov v obci nemajú žiadne.

Označenie krížikmi, pomlčkami a ďalšími značkami neviem interpretovať, no podľa záhlavia mali byť zapisovaní len sedliaci, a teda želiari tu zrejme vôbec nie sú uvedení. Richtárom bol len Juraj Čerňanský, Andrej s ním žiadne richtárstvo nezdieľal.
Čiara nie je preškrtnutá, zapisovateľ si tými malými čiarkami len naznačil pokračovanie riadku, aby bolo jednoduchšie identifikovať, ku ktorej osobe patrí ktoré číslo.
V obci Malá Čierna je doslovne uvedené, že sa aj na ňu vzťahujú poznámky zapísané pri obci Veľká Čierna.
Verím, že som pomohol.

Re: Súpis poddaných z roku 1715, poznámka, latinčina

Napísané: 04 Feb 2019, 21:40
od užívateľa Dominicus
Ďakujem patricius95 za pomoc. ;)

Tému pokladám za vyriešenú, avšak pre výklad krížikov, pomlčiek ai. vecí som založil novú tému v sekcii Výklad starých pojmov, viď. viewtopic.php?f=23&t=10369 :)