Strana 1 z 1

Ján Satko

Napísané: 06 Sep 2019, 13:53
od užívateľa Franta
Prosím pomôže mi niekto s zápisom. Neviem o čo tu ide. Ďakujem
Satko Ján 1895.jpg

Re: Ján Satko

Napísané: 10 Sep 2019, 08:42
od užívateľa Franta
Prosím Vás ktorý vedia maďarsky aspoň s časti by som rád vedel čo je tam v zápise. Veľmi pekne ďakujem.

Re: Ján Satko

Napísané: 16 Sep 2019, 07:17
od užívateľa Franta
Nikto mi s tým nepomôže. Ďakujem.

Re: Ján Satko

Napísané: 03 Nov 2019, 20:54
od užívateľa Franta
Dobrý deň. S prekladom z maďarčiny asi nič nebude. Ďakujem.

Re: Ján Satko

Napísané: 03 Nov 2019, 23:21
od užívateľa Gustko
Pán Franta, rukou písaný text je velmi zle čitateľný, v podstate ide o notársky overené splnomocnenie, text sa pokúsim voľne preložiť:
Notársky zápis
Predo mnou Zsigmondom Ruppom, budapeštianským kráľovským notárom podpísaná Szatkó Jánosné (manželka Jána Szatka) v súčasnosti ? nádenníkova manželka Kollmann Andrásné (manželka Andreja Kollmanna) bytom Budapest II., Ballogány ulica č. 1, koho potvrdzujú mne známi svedkovia : Unger Károly mestský odhadca, bytom II., Hlavná ulica č. 80 a Hefi Imre, ?? bytom Mekrant ulica č. 8 a za prítomnosti týchto vlastnoručne bol vyhotovený dňa 6.5.1895 50? kolkom opatrený notársky zápis na vydanie plnomocnenie na Kollmann Ferencz s tým, aby som vyhotovil 50? kolkom opatrené osvedčenie.
Na základe toho som vyhotovil 50? kolkom opatrené splnomocnenie s tým, že podpisy potvrdzujem
Po prečítaní notárskeho zápisu splnomocnený vyhlásil, že splnomocnenie prijíma a predo mnou ho aj podpísal.
V Budapešti dňa 6.5.1895 (dátum číslom aj písmom)
Podpisy účastníkov

Re: Ján Satko

Napísané: 08 Nov 2019, 18:23
od užívateľa Franta
Ďakujem veľmi pekne za preklad. Chcem sa iba spýtať že, v tom zázname vidím Schneider Annu. Nie je Anna manželkou Jána Satka.
S úctou Satko. Ešte raz ďakujem.