Strana 1 z 1

Kanonické vizitácie

Napísané: 30 Máj 2016, 12:39
od užívateľa martustus
Dobrý deň.

Nestretol sa náhodou niekto s touto publikáciou?

[Kanonické vizitácie. Ostrihomská arcidiecéza. Tekovský archidiakonát.]
Tomisa, Ilona. Zostavovateľ
Nakladateľské údaje: Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete 1992