Strana 1 z 1

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Napísané: 12 Máj 2014, 18:10
od užívateľa Dari
Od 1. mája 2014 má Geodetický a kartografický ústav Bratislava nový cenník .

Re: Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Napísané: 28 Máj 2014, 16:10
od užívateľa Dari
Znova sa vrátim k téme cenník GaKÚ Bratislava.

Do mája 2014 bolo skenovanie máp z predošlých rokov, či pôvodných Parcelných protokolov (Listov vlastníctva) spoplatnené sumou 20,- € za každú časť mapy danej obce. Od mája 2014 sa táto suma znížila na 5,- € za každú farebnú časť mapového listu. Ak máte záujem o čiernobiele vyhotovenie, cena je 3,50 € za jednu časť mapového listu. Podobná je cena aj za naskenovanie samotného parcelného protokolu. 4 parcelné protokoly zvyknú byť obsahovo veľké ako 1 mapový list a preto aj cena za tieto styri listy vlastníctva je rovnaká ako pri ML, t.j. 3,50 € za čiernobiely scan a 5,- € za farebný scan.
V cenníku je to na strane 10.
Skenuje sa zväčša pri 400 DPI a mapy sú dosť čitateľné aj pri maximálnom priblížení.

Ďalšou výhodou je, že pokiaľ poznáte, ktoré časti chcete skenovať, stačí vám poslať e-mail, v ktorom presne uvediete fakturačné údaje a vypíšete vašu požiadavku.
E-mailom vám príde faktúra, ktorú uhradíte a tiež e-mailom vám príde hotový scan.

Ak by vám to nestačilo, môžete GaKÚ navštíviť osobne. Môžete si priniesť vlastné médium (CD, DVD, USB) a zaplatiť v hotovosti, alebo aj cez platobný terminál.

Myslím si, že skenovanie je oveľa vďačnejšie, než akákoľvek fotokópia a pritom cena je skoro rovnaká.