Strana 1 z 1

Strata občianstva

Napísané: 11 Jún 2019, 22:37
od užívateľa Obsivan
Zdravím,

Stretli ste sa už niekedy so stratou občianstva ako v prílohe? Vie mi niekto poradiť či v nejakom archíve ešte existujú uvedené záznamy? Viem že takto stratilo občianstvo Nemecke obyvateľstvo po druhej svetovej vojne na území Slovenska, ale táto osoba bola Slovákom...
a.jpg
Ďakujem

Re: Strata občianstva

Napísané: 11 Jún 2019, 23:14
od užívateľa patricius95
Zdravím,
rozhodnutia z Povereníctva vnútra by som hľadal buď v SNA alebo v ÚPN v Bratislave. Nemal dotyčný napr. manželku z inej krajiny, resp. neprekročil ilegálne hranice? Čo rodičia, nemohli si zmeniť občianstvo oni?

Re: Strata občianstva

Napísané: 12 Jún 2019, 02:07
od užívateľa milestone
Z poznámky sa odrazím od dátumu 17. február 1950 a straty československého štátneho občianstva. Spolu mi to musí dať výslednicu nejakého vtedy platného zákona. Mne z toho vychádza Zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky č. 231/1948 Zb. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy ... 81024.html

Časová verzia predpisu účinná od 24.10.1948 do 31.07.1950, pasuje. Následne si vyhľadám príslušný paragraf, ktorý obsahuje stratu štátneho občianstva, čo je § 53, (1) a (2). Odsúdený bol pre niektorý zločin uvedený v § 1,5, 10, 11, 39 a 40 (pozri jednotlivé paragrafy).
V poznámke si ďalej zistím skratku "JNV" - Jednotný národný výbor v Nitre a značku "216". Zadám do vyhľadávača, výsledok je tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/v ... 0Nitre.pdf .
Pre Vás bude zaujímavý kód 3.3.4. - „Zväčša sú to písomnosti zaradené pod numerickými znakmi: 216 –osvedčenia o československom štátnom občianstve“. Pod kódom 3.5.1. máte napísané, kde je umiestnený archívny fond, časový rozsah 1949 - 1954, kuk na kód 3.4.1. podmienky prístupu.

Re: Strata občianstva

Napísané: 12 Jún 2019, 21:04
od užívateľa Obsivan
Ďakujem za odbornú pomoc :)