Strana 2 z 3

Re: Priezviská na B

Napísané: 04 Máj 2017, 23:13
od užívateľa iobagion
07. január 1904, RK sobášna matrika Tibava, Sobrance, Slovakia

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cat=720613

ženích Bendik János , RK, 04 február 1880, Kassa (Košice, Slovakia)

Re: Priezviská na B

Napísané: 04 Máj 2017, 23:15
od užívateľa iobagion
07. január 1904, RK sobášna matrika Tibava, Sobrance, Slovakia


https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cat=720613

nevesta Balásházi Erzsébet , RK, 17 október 1882, Király Helmecz (Kráľovský Chlmec, Slovakia)

Re: Priezviská na B

Napísané: 05 Máj 2017, 05:21
od užívateľa iobagion
28. január 1904, RK sobášna matrika Tibava, Sobrance, Slovakia

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cat=720613

ženích Biró Mihály , RK, 07 august 1880, Thass, Szabolcs megye (Tass, Sabolčská župa, Maďarsko)

Re: Priezviská na B

Napísané: 05 Máj 2017, 06:48
od užívateľa iobagion
06. máj 1906, RK sobášna matrika Tibava, Sobrance, Slovakia

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cat=720613

ženích Biró Rudolf , RK, 26 jún 1881, Vaja, Szabolcs megye (Vaja, sabolčsko-satmársko-berežská župa, Maďarsko)

Re: Priezviská na B

Napísané: 05 Máj 2017, 13:20
od užívateľa iobagion
07. august 1911, RK sobášna matrika Tibava, Sobrance, Slovakia

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cat=720613

nevesta Biró Etelka , RK, 12 marec, Debrecén Maďarsko

Re: Priezviská na B

Napísané: 06 Máj 2017, 10:35
od užívateľa iobagion
15. január 1921, RK sobášna matrika Tibava, Sobrance, Slovakia

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cat=720613

ženích Bachó József, járásbirósági tisztviselő , RK, 01 október 1888, úradník okresného súdu, Nyitra (Nitra, Slovakia)

Re: Priezviská na B

Napísané: 06 Máj 2017, 10:58
od užívateľa iobagion
29. máj 1921, RK sobášna matrika Tibava, Sobrance, Slovakia

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cat=720613

ženích Barna András , RK, 09 september 1898, pastier, Lelesz (Leles, Slovakia)

Re: Priezviská na B

Napísané: 06 Máj 2017, 11:15
od užívateľa iobagion
19. jún 1921, RK sobášna matrika Tibava, Sobrance, Slovakia

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cat=720613

ženích Bačhá József RK, 04. február 1898 New Jersey, USA

Re: Priezviská na B

Napísané: 06 Máj 2017, 14:00
od užívateľa iobagion
27. december 1921, RK sobášna matrika Tibava, Sobrance, Slovakia

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cat=720613

nevesta Balombinyi Erzsébet , RK, 11. december 1877 , Moravján Zemplén vármegye (Moravany, Slovakia)

Re: Priezviská na B

Napísané: 06 Máj 2017, 18:25
od užívateľa iobagion
10. október 1922, RK sobášna matrika Tibava, Sobrance, Slovakia

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cat=720613

nevesta Bacsa Veronika , vdova, RK, 01. február 1902 , Dillonvale, Ohio, USA