Strana 1 z 1

FS - Zbierka cirkevných matrík Štátny archív Prešov a B.Bystrica

Napísané: 09 Dec 2018, 17:17
od používateľa nam
Zbierka cirkevných matrík, spracovaná Štátnym archívom v r. 1988, s podrobným obsahom jednotlivých farností (podľa číslovania originálov vpravo, resp. vľavo hore).
Môže slúžiť aj ako pomôcka pri vyhľadávaní začiatku záznamov narodenia, sobášov, atď. Indexy sú uvedené na konci.
Každá matrika je označená inventárnym číslom, ktoré uvádza aj FS (inv.č. ...).

Prešov
https://www.familysearch.org/search/cat ... %20Library

Banská Bystrica (r. 1983)
https://www.familysearch.org/search/cat ... %20Library