Záznam o narození dítěte

Praktické skúsenosti z archívov.
zdenam83
Príspevky: 23
Dátum registrácie: 25 Okt 2015, 00:17
Predkovia z oblasti: Košice, Smolník, Velká Polaná

Dobrý den, máte někdo zkušenosti se Záznamen o narození dítěte, který psal lékař, když prohlédl narozené dítě? Tyto záznamy se archivují kde? Nevíte někdo? Podle Paní vedoucí archivu v Košicích, archivy tyhle záznamy nepřebírají. Děkuji Muchová
milestone
Veterán
Veterán
Príspevky: 736
Dátum registrácie: 02 Jan 2013, 20:17
Predkovia z oblasti: Frivaldszky, Hidvéghy, Sujanszky, Zamaróczy - Trenčianska župa

Dobrý deň, Vážená pani Muchová,

takisto od r. 2012 hľadám úmrtie môjho predka, ktorý zomrel v r. 1945. Získala som len dokumenty, v ktorých je uvedené, kde všade sa liečil počas služby a že v r. 1944 bol prepustený z armády kvôli zhoršenému zdravotnému stavu do civilného liečenia. Tu sa mi stopa stráca.
Doposiaľ som nenašla tú správnu matriku, kde by bolo zaznamenané jeho úmrtie. Paradoxné na celej veci je to, že je pochovaný na mestskom cintoríne, kde žijem a tunajší farský úrad má len zápis s dátumom jeho smrti a pohrebu, ale miestom smrti nie. :shock:
Z ústneho podania rodinných príslušníkov viem len to, že bol dovezený v cínovej truhle.
Začala som pátrať po jeho zdravotnej dokumentácii, ľudovo povedané zdravotnej karte. Oslovila som najbližšiu nemocnicu, kde mi bolo oznámené, že takto stará zdravotná dokumentácia je už dávno zničená - skartovaná. Toľko moja skúsenosť.

Nepíšete, o aké roky sa Vám jedná, ale myslím si, že to pravdepodobne smeruje na Františka Muličáka nar. v r. 1927.
Ak aj v minulosti existoval "Záznam o narodení dieťaťa" s obhliadkou, skôr bol súčasťou zdravotnej dokumentácie a na matriky sa zasielali a doteraz zasielajú vyplnené tlačivá - "Hlásenie o narodení dieťaťa".Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
§ 22
Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie

(1) Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania podľa odseku 2.

(2) Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Z praxe - „Lehota uloženia zdravotnej dokumentácie bola v predošlých právnych predpisoch nastavená zle,“ povedala Mária Mrížová z odboru archívov a registratúr na ministerstve vnútra. Pôvodne ju mali zdravotnícke zariadenia archivovať až 99 rokov od narodenia pacienta. Neskôr to malo byť 50 rokov po jeho úmrtí. „To ale nebolo možné usledovať,“ poznamenala Mrížová. Preto sa v praxi naďalej archivovali dokumenty až 99 rokov od narodenia pacienta. Novela tento čas skrátila na 20 rokov od poslednej hospitalizácie či vyšetrenia pacienta. „Platí to aj pre pôrodopisy, ktoré sa doteraz uchovávali len desať rokov" ...

ale naopak - ... "Odborníci pripomínajú, že ani po dvadsiatich rokoch sa nebudú vyraďovať dokumenty - vrátane chorobopisov - na základe ktorých je možné zdokumentovať významné operačné zákroky, epidémie či generačné ochorenia. „Dokumenty s takouto trvalou dokumentárnou hodnotou sa uchovajú natrvalo, po dvadsiatich rokoch sa uložia v štátnych archívoch. Predpokladám, že pôjde o 5 až 10 % z celkového množstva zdravotnej dokumentácie,“... (zdroj: http://nasanitra.sme.sk/c/3574329/novel ... atsie.html ).

Samozrejme, nič Vám nebráni v tom, aby ste oslovili s Vašou žiadosťou nemocnice, príp. polikliniky. Zázraky sa niekedy dejú. :)
zdenam83
Príspevky: 23
Dátum registrácie: 25 Okt 2015, 00:17
Predkovia z oblasti: Košice, Smolník, Velká Polaná

Dobrý den Vážená Milestone, opět Vám děkuji za vyčerávající odpověď. Ano jak jste napsala, tak se mi jedná o Františka Muličáka. Mám jeho rodný list,ve kterém je napsané jen údaje o matce(otce neměl-nemanželský) a ve znění Anna Vavrochová 25 ročná kucharka, bydl. Hím okr.Moldava nad Bodvou. Nic víc rodný list je vystaven v Košicích, tak jsem se obrátila na matriku v Košicích, jestli není v knize narozených napsány bližší informace o matce např. místo narození, vím,že se narodila v čechách,ale nevím kde, abych mohla pátrat dál v rodu. Tak prý není, že rodný list je přesný opis záznamu, že se mám obrátit na archiv v Košicích a chtít právě záznam o narození dítěte,že tam by mohlo být víc informací o matce dítěte, tam mi bylo sděleno, že se mám obrátit na Moldavu nad Bodvou, tam mi napsali, že se mám obrátit na matriku obce perin-chým(hím) a tam mě neodepsali už měsíc.:-) Asi zkusím zavolat. Už mě nenapadá nic, kam se obrátit, abych zjistila něco o matce.

S pozdravem Muchová
milestone
Veterán
Veterán
Príspevky: 736
Dátum registrácie: 02 Jan 2013, 20:17
Predkovia z oblasti: Frivaldszky, Hidvéghy, Sujanszky, Zamaróczy - Trenčianska župa

zdenam83 napísal:... Anna Vavrochová 25 ročná kucharka, bydl. Hím okr.Moldava nad Bodvou. ... vím,že se narodila v čechách, ... Už mě nenapadá nic, kam se obrátit, abych zjistila něco o matce. ...
Dobrý deň, Vážená pani Muchová,

krátka poznámka:
v sobášnom liste má František Muličák uvedenú matku Annu Majerovú, čo predpokladám, že to bolo jej priezvisko ako vydatej s dátumom narodenia 24. 05. 1900.
Syn František sa narodil 27. 05. 1927, teda v čase pôrodu už mala 27 a nie 25 rokov. V 20. storočí takáto nepresnosť údaju v matrike? :? Ale podstatné je teraz iné.

Anna Vavrochová sa nemohla len tak zdržovať, bývať, prípadne pracovať v obci Chym. Podľa vtedajších platných zákonov musel mať každý občan domovské právo k obci, čo dosvedčoval Domovský list. Tie vydávali a ich evidenciu viedli bývalé obecné alebo obvodné notárske úrady.

...„Po vzniku Československej republiky bola vydaná manželská novela zákonom č. 320/1919 Zb., ktorá
platila až do 31. 12. 1949. V tomto období, vplyvom rakúsko – uhorského dualizmu, Československá
republika zdedila aj dvojaké manželské právo. Otcovská moc sa vzťahovala len na manželské deti.
Nemanželské deti sa spravovali podľa matky (priezvisko, domovské právo, štátne občianstvo získavali
po matke).“... (zdroj: http://is.bivs.sk/th/10061/bisk_b/Urcen ... ovstva.txt )

Odporúčam Vám, pátrať po administratívnych písomnostiach notárskeho úradu, ktorý vydal Anne Vavrochovej a jej synovi Františkovi Domovský list.

Na tento archív http://www.minv.sk/?sake-pke-pracovnici smerujte Vaše otázky a prípadnú žiadosť.
zdenam83
Príspevky: 23
Dátum registrácie: 25 Okt 2015, 00:17
Predkovia z oblasti: Košice, Smolník, Velká Polaná

Dobrý den,Vážená paní Milestone

ano máte pravdu, co se týče těch roků, tak mě to bylo hned divné. Také jsem se nad tím pozastavila. Předpokládám tedy, že v tom oddacím listě je údaj o narození Anny Vavrochové už správné tedy v r. 1951 už by snad mělo být.
Velice vám ještě jednou děkuji za odpověď a za odkaz. Napíši tam žádost. Je mi teda ještě divné, že mi vůbec neodepsali z obce Perin-Chým.

s pozdravem Muchová
Napísať odpoveď