Ako nájsť matriky na familysearch

Staré matriky, digitalizácia, aké informácie nájdete v matrikách.
Používateľov profilový obrázok
duros
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 3786
Dátum registrácie: 11 Sep 2012, 14:52
Predkovia z oblasti: Snopek, Varényi - farnosti Malá Hradná, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Trenčianska Turná, Dubnica, Jacovce
Kontaktovať používateľa:

Často sa stretávame s otázkou, ako nájsť tú, či onú matriku, lebo ju neviete nájsť podľa "listovania" jednotlivými farnosťami. Pre tých, ktorí si nezaobstarali našu knihu, dávam sem výňatok z nej, kde sa tejto téme venujeme.

Ako sa dostať ku konkrétnym matrikám v ich ucelenej forme?
Vráťme sa na stranu, kde máme odkaz „Browse through 1 624 867 images“ a kliknime na tento odkaz. Otvorí sa stránka s prehľadom jednotlivých konfesií (vierovyznaní):
Obrázok
Stránka pre výber konfesie slovenských matrík
Následne vyberieme konfesiu, ktorú potrebujeme. My sme pre príklad vybrali rímskokatolícku. Otvorí sa vám stránka so zoznamom okresov:
Obrázok
Stránka so zoznamom okresov v skupine rímskokatolíckych matrík

Následne sme ako príklad vybrali okres Bánovce nad Bebravou. Zobrazí sa stránka s uvedením farností, ktoré sú zahrnuté v okrese Bánovce nad Bebravou. Sú nimi Bánovce nad Bebravou, Dežerice, Rybany, Šišov, Slatina nad Bebravou, Uhrovec, Veľké Chlievany a Vysočany. My sme za príklad vybrali Šišov. Po kliknutí na Šišov sa zobrazia jednotlivé časti matrík:
Obrázok
Časti rímskokatolíckych matrík Šišova

Vidíme, že v zozname sú matriky len od roku 1826. Predtým sme však zistili na stránke http://csaladfa.palmai.eu/felvidekiak/ , že matriky Šišova sú už od roku 1781. Kde hľadať zvyšné matriky? Buď sa vyberieme do archívu, alebo skúsime ich predsa len nájsť na stránke familysearch.org, ale pomocou hľadania v katalógu záznamov.
V záhlaví stránky klikneme na „Catalog“. Do poľa „Place“ začneme písať „Šišov“. Už pri písaní prvých písmen sa nám začnú ponúkať záznamy z celého sveta, ktoré obsahujú nami zadávané písmená. V jednom z ponúkaných výsledkov je aj záznam pre „Slovakia, Bánovce nad Bebravou, Šišov“:
Obrázok
Ponuka pri vyhľadávaní v katalógu na familysearch.org

Zvolíme teda nami hľadaný záznam a zatlačíme tlačidlo „Search“, alebo odentrujeme. Otvorí sa stránka, na ktorej sa zobrazí výsledok hľadania s uvedením matriky Šišova, s rozsahom rokov a názvom archívu, v ktorom je uložená. Nad ním sú uvedené obce patriace do farnosti Šišov. Ak by sa v obci nachádzala napr. aj evanjelická farnosť, výsledky by boli dva.
Obrázok
Výsledok hľadania matriky Šišova

Po kliknutí na slová „Cirkevná matrika, 1781-1895“ sa zobrazí stránka s podrobnosťami k matrike, číslami filmov, na ktorých sa nachádza a uvedením jednotlivých častí matriky. Prvé dve časti sú matriky z obdobia rokov 1781 – 1809, resp. z rokov 1810 – 1825.
V stĺpci „Film/DGS“ sú uvedené čísla filmu, na ktorom sú matriky nasnímané a ktorú časť filmu tvoria. Vedľa sú ikony lupy a fotoaparátu. Ikona lupy znamená, že je možné vyhľadávať v indexoch tejto časti matriky. Pre nás je dôležitá ikona fotoaparátu. Po kliknutí na ňu sa dostaneme k digitalizovaným záznamom celého filmu, ktorý sa zobrazí ako súbor miniatúrnych náhľadov. Zobrazí sa od začiatku filmu. My však vidíme, že nami hľadané matriky tvoria časti 3 a 4 daného filmu. Prvé dve časti tvoria snímky matriky evanjelickej farnosti Šaroviec. Pri filmovaní sa totiž postupovalo abecedne podľa názvov obcí a konfesií a ak sa filmovanie skončilo a na filme bol dostatok miesta, pokračovalo sa ďalšou farnosťou. Keďže na stránke familysearch.org je dodržiavaná legislatíva Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov mladších ako 90, resp. 100 rokov a prvé dve časti matriky evanjelickej farnosti Šaroviec obsahujú údaje do roku 1940, nie sú najstaršie matriky Šišova dostupné cez vyhľadávanie podľa farností, ako sme uviedli vyššie.
V zobrazenom náhľade miniatúr filmu teda vyhľadáme časti 3 a 4, ktoré potrebujeme a tak môžeme „listovať“ aj v inak neprístupnej matrike.
Môže však nastať prípad, že v katalógu namiesto ikonky fotoaparátu bude len ikona filmu. K takejto matrike sa cez webové rozhranie na stránke familysearch.org nedostaneme a musíme predsa len podstúpiť návštevu archívu.
Existuje ešte jeden prípad, kedy sa musíme vybrať do archívu, no nie štátneho, ale na jeho pracovisko. Ide o neexistujúce záznamy na familysearch.org. z 19. storočia, ktoré nenájdete ani v katalógu. Ak nejestvovali pri mikrofilmovaní originály matrík, nie je zmienka o matričných záznamoch ani na familysearch.org. Potom si pomôžeme druhopismi matrík, ktoré sa začali viesť od r. 1827 a ktoré, ako sme uviedli v historickom prehľade, sa odovzdávali na pracoviská štátnych archívov.
Obrázok
Ukážka katalógu matriky rímskokatolíckej farnosti Šišov
homer
Veľmi aktívny člen
Veľmi aktívny člen
Príspevky: 239
Dátum registrácie: 18 Feb 2013, 18:24
Predkovia z oblasti: Vrutky, Strba, Vikartovce

👍
Napísať odpoveď