Strana 1 z 1

Pomoc pri preklade z nem. kurentu. Vyriešené.

Napísané: 05 Máj 2019, 10:30
od používateľa Franta
Dobrý deň. Prosím o pomoc pri čítaní zápisu svadby v nemeckom kurente. Ja som prečítal : ... Šimon ... ... 54 ročný a Anna Mária Sadko 52 ročná ..... a už nič neviem ďalej.
Ďakujem za pomoc.

Re: Pomoc pri preklade z nem. kurentu.

Napísané: 05 Máj 2019, 10:42
od používateľa patricius95
Dobrý deň,
„den 4ten ist der Simon Meyer Wittwer 54 Jahr mit der Anna Maria Sadko 52 Jahr Wittwe beyde von Schiltern Beystände Joseph Pollmülner, Michael Kollman von Schiltern ex Misérd Copuliret. Stephanus Bublik Parochus.“
Zosobášení teda boli dňa 4. (mesiac a rok neuvedený) Štefan Meyer, 54 - ročný vdovec a Anna Mária Sadková, 52 - ročná vdova, obaja bydliskom v obci „Schiltern.“ Svedkami sobáša boli Jozef Pollmülner a Michal Kollman. Sobášil ich farár Štefan Bublík.

Re: Pomoc pri preklade z nem. kurentu.

Napísané: 05 Máj 2019, 13:35
od používateľa Franta
Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc pri preklade. Myslíte že, by som Vám mohol poslať aj iné zápisy v kurente s ktorými si nieviem rady.
S úctou Satko

Re: Pomoc pri preklade z nem. kurentu.

Napísané: 05 Máj 2019, 16:12
od používateľa patricius95
Pokojne ich hoďte sem a skúsim sa na ne pozrieť ;-)

Re: Pomoc pri preklade z nem. kurentu.

Napísané: 05 Máj 2019, 20:41
od používateľa Franta
Dobrý deň.
Hľadám svojich predkov a preto dovolil som si Vám poslať tieto.
Ďakujem Satko.

Re: Pomoc pri preklade z nem. kurentu.

Napísané: 05 Máj 2019, 22:08
od používateľa patricius95
Vidím to takto:
1) „Den 30ten April ist der Junggesöll Joannes Kaiser alt 26 Jahr und der Jungfrau Elisabetha Satkom, alt 223. Jahr Copulieret von der Beystand seiner seiten Georg Gerig, ihrer seiten Lorenz Doplsinger, beide von Oberwaltersdorff. Ex Fölsö Chollec. Ignatius Krecsmár Parochus Loci.“
2)„Den 22ten 9ber ist der Junggesöll Paul Satko alt 22. Jahr mit der Jungfrau Elisabetha Strasserin alt 19. Jahr Copuliret worden Beistandt seiner seiten Michael Flikinger von Schiltern, ihrer seiten Georg Wurster von Torcs. Ex Torcs. Idem.“
3) „Den 17ten ist der Junggesell Jakob Szadko 22 Jahr alt mit der Jungfrau Anna Flikinger alt 20 Jahr kopulirt worden Beystand seiner Michael Flikinger, ihrer der Michael Hinterschuster von Waltersdorff. Capellanus ex Dénesd.“
4) „Den 29ten Jänner ist der Junggesell Joseph Weidmann alt 27. Jahr mit der Jungfrau Theresia Satkom alt 24 Jahr Copulieret worden, beistand seiner seiten Joseph Beißer, ihrer seiten Michael Flickinger. Ex Denesd. Idem.“
5) „Den 28ten May ist der Michael Huberth 23 Jahr mit der ehr und tugendsamme Jungfrau Theresia Sadko 19 Jahr alt beyde von Torcs copuliret worden. Beystand seiner Georg Gefrig ihrer Mathias Denk. ex Misérd. Idem. “

Preklad zvládate, či pomôžem aj s tým? :D

Re: Pomoc pri preklade z nem. kurentu.

Napísané: 06 Máj 2019, 20:13
od používateľa Franta
Dobrý deň.
V prvom rade Vám veľmi pekne ďakujem.
S tým prekladom by som bol rád. Myslíte že by som Vás mohol požiadať o pomoc všeobecne pri lúštení zápisov. Ponúkam môj tel. 0905443130. Stačí ma prezvoniť aby Ste nemali náklady.
S úctou Satko.

Re: Pomoc pri preklade z nem. kurentu.

Napísané: 09 Máj 2019, 22:04
od používateľa patricius95
1) Dňa 30. apríla boli zosobášení mládenec Ján Kaiser, 26 - ročný a panna Alžbeta Satková, 22 rokov, za prítomnosti Juraja Geriga (zo strany ženícha) a Vavrinca Doplsingera (zo strany nevesty), obaja boli z Oberwaltersdorfu. Sobášil ich Ignác Krčmár.
2) Dňa 22.11. bol sobášený mládenec Pavol Satko, 22-ročný s pannou Alžbetou Strasserovou, 19-ročnou. Za svedkov im šli Michal Flikinger z obce Schiltern a Juraj Wurster z obce Torcs. Sobášil ten istý kňaz ako vyššie.
3) Dňa sedemnásteho bol zosobášený mládenec Jakub Satko, 22 - ročný s pannou Annou Flikingerovou, 20-ročnou pri prítomnosti svedkov Michala Flikingera a Michala Hinterschustera z Waltersdorfu. Sobášil ich kaplán z obce Dénesd.
4) Dňa 29. januára bol sobášený mládenec Jozef Weidmann, 27 rokov, s pannou Teréziou Satkovou, 24 rokov starou pri svedkoch Jozefovi Beißerovi a Michalovi Flickingerovi. Obaja boli z obce Denesd. Sobášil ten istý ako vyššie.
5) Dňa 28. mája bol sobášený Michal Hubert, 23 rokov starý s pannou Teréziou Satkovou, 19-ročnou, obaja boli z obce Torcs pri prítomnosti svedkov Juraja Gefriga a Mateja Denka. Obaja svedkovia boli z obce Misérd. Sobášil ten istý ako vyššie.

Pozn.: Názvy obcí boli ponechané v pôvodnom jazyku.

Re: Pomoc pri preklade z nem. kurentu.

Napísané: 13 Máj 2019, 10:13
od používateľa Franta
Ďakujem Vám veľmi pekne. S úctou Satko.