Strana 1 z 1

Nemecká sobášna matrika 1730-1789 Modra - VYRIEŠENÉ ďakujem

Napísané: 23 Máj 2020, 18:33
od používateľa Huszágh
"Prosím o prečítanie a o preklad"
Dokumet o uzavretí manželstva Andreasa Huszáka :
Modra Marriages (Manželstvá) Evanjelícká cirkev 1730-1789 (Inv. č. 1415) Zápis je na str.79 sobáš pod č. 2. Dátum sobáša je z 26.1.1778
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=1554443
Andreas Huszák ktorého otec je Andreas Huszák, zkomitátu alebo panstva Ladislava Zolnay de Zolna,matka je Anna rodená Franin….(dalej nerozumiem…) si berie za manželku mladú ženu Eva Rosina jej otec Fridrich Popps... ( dalej opäť nerozumiem)..pravdepodobne matka je Anna Katharina rodená Westernacherin … a opäť neviem dalej prečítať až po 9. februára čo už je nový sobáš.

Re: Nemecká sobášna matrika 1730-1789 Modra

Napísané: 23 Máj 2020, 19:52
od používateľa patricius95
Dobrý deň,
text je podľa mňa veľmi pekne napísaný: „Die eod(em). Andreas Hussak, Burger, und Schneidermeister allhier, Andreas Hussáks, gewesene Hochrichters bey dem Wohledelgeb(ohren). und Rechtswohl gelehrten Herrn Ladislaus Zolnay de Zolna in Zolnenser Komitat, und dessen Ehew(eibe). Frau Anna geb(ohren). Franinn, beyder schon selig, ehelich erzeugter Sohn, lediges Standes mit Jungfr(au) Eva Rosina, Joh(annes). Friedr(ich). Popps, gewesesen Burgers und Weßbecks allhier, u(nd). s(einer). Ehew(eibe). Anna Katharina, geb(ohren). Westernacherinn beyder schon selig ehelich erzeugten Tochter.“

V ten istý deň sa sobášil Andrej Husák, miestny mešťan a tkáčsky majster, syn dvorského sudcu Andreja Husáka, ktorý pracuje u cteného a urodzeného pána Ladislava Zolnaya de Zolna v Zvolenskej stolici a jeho manželky Anny, rodenej Franovej. Obaja rodičia ženícha boli v čase sobáša nebohí, ich syn bol manželským synom, slobodný. Manželkou sa mu stala Eva Rosina, dcéra Jána Friedricha Poppa, miestneho mešťana a pekára a jeho manželky Anny Kataríny, rod. Westernacherovej, manželská dcéra mala už oboch rodičov nebohých.