vyriešené - pozemnoknižná vložka r. 1874, maďarsky - preklad a kontrola čítania

Máte problém s čítaním zápisov v starých matrikách? Trápi vás kurent, švabach, kurzíva alebo len škrabopis v matrike? Tu vám poradíme s prečítaním textu.
Pravidlá fóra
Pravidlá fóra "Čítanie starých dokumentov"
V prípade, že potrebujete pomoc s prečítaním alebo prekladom akéhokoľvek záznamu, dodržujte, prosím, nižšie uvedené zásady. Pomôžete tak všetkým zúčastneným.

1. Do predmetu správy napíšte, napr.: "Narodenie 1758 Prešov latinčina" alebo "Príčina smrti 1862 maďarčina" (Predmet typu "Prosím o prečítanie a o preklad" alebo "Prosba o preklad" vskutku správna nie je).

2. Vždy napíšte do tela správy to, čo sami zvládnete prečítať aj keby to malo byť chybné alebo útržkovité. Váš zápis typu: ".... Maria ? (asi Jurčo?), filia (?dcéra) ... a ..." je pre nás povzbudením k pomoci a oceneniu Vašej snahy. Chýbajúca snaha o prečítanie textu z Vašej strany môže znamenať, že Vám nikto nebude chcieť pomôcť. Chybne prečítaný text Vám opravíme a určite sa z Vás vysmievať nebudeme.

3. V prípade, že vkladáte obrázok na prečítanie priamo na fórum, pamätajte, prosím, na jeho dostatočnú veľkosť. Text si radšej poposúvame kurzorom myši, než by sme odbiehali pre lupu.

4. Pokiaľ je to možné, tak je vždy lepšie, ak je na obrázku viac textu na porovnanie nejasných písmen.

5. Ku každej žiadosti na čítanie z matrík by mal byť pripojený odkaz na originálnu matriku, aby sme dokázali porovnať nejasné písmená.

6. Prosíme autorov jednotlivých príspevkov, aby po vyriešení daného problému doplnili do názvu témy slovo "VYRIEŠENÉ" (kliknutím na ceruzku v prvom príspevku v danom článku sa otvorí možnosť editácie názvu témy).

Ďakujeme Vám za porozumenie :-)
Michal_a
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 13 Máj 2024, 01:46
Predkovia z oblasti: Gemer-Malohont, Antalovci - Krokava, iné
Bydlisko: Rimavská Sobota

Dobrý deň prajem všetkým
Snažím sa vypátrať pôvod a potomkov po istej pani Gizele Šebőkovej a dobrým vodítkom je zápis z pozemnoknižnej vložky. Môj prepis textu, čo som dokázal zatiaľ vylúštiť je:

„Bead 1878 November hó 13 án 8171 oz. a.
Rimaszombati kir. Törvényszék mint telek-
könyvi Hatáságnak 1879-év Február hó 4-én
8171 sz. a. kelt végzede folytán az h. alatti birtok
lagositási munkálatok alapján kiigazíttatot
32, 33 és 34 számú megszünt telekjegyzókönyvek-
böl ide vezetett birtokra
1. Özv Bodon Antalné szül. Sebők Mária be-
kebeleztetik. – Továba
1874 Január 15 én, 1875 Junius 24én és 1876
Február 6án kelt szerződések alapján A. alatti 37
és 38 hofszámú ingatlanság 40ik számú ujonnan
2. nyitott ?kônyvbe átvezettetik.
____________________________________________
?: 1893én oktober hó 1én 5343 h.a.
A Kebelbeli ?hvi hatóságnak 3256/881 számú
végretéből kifolyólag a rimaszombati hiv. torvény-
széknek 1881 én April hó 26án 1852 h.a. kelt
hagyaték átadó végzés alapján ? A I 3-4 (?számú?)
ingatlanokra, ötöklés ??? a tulajdonjog:
3. Sebők Pál javára négynyolcad részben
4. Sebők Gizella javára kétnyolcad részben
5. Sebők Malvin ferj. Soldos Árpádné javára
kétnyolcad részben – bekebleztetik.
____________________________________________

Bead: 1900 március 2án ?1005? sza,
Az 1873 évi deczember hó 3án kelt ide-
iglenes örökadásveveti szerződés alap-
ján és az 1900 évi február hó 26 án kelt
nyilatkozat alapján a tulajdonjog
az A 3 és 4 tor szám alattfoglalt
270 és 271 hr. számú ingatlánokból B
3 és 5 tor szám alatt Sebők Pál és Se-
bők Malvin férj. Soldos Arpádné nevén
álbó részbirtokra:“
……………


- Z čiastočných prekladov predpokladám, že v prvom zápise roku 1878 išlo o nejaké pozemkové úpravy a vytvorila sa nová pozemnoknižná vložka a k nej bola zapísaná ako vlastník pani (vdova) Bodonová Mária rod. Sebőková. Prečo sa v texte zápisu tam teda spomína až rok 1879?.
- O čo ide v zápise 2.? Sú spomínané nejaké zmluvy z rokov 1874, 1875 a 1876…
- A ďalej zápis pod tým už datuje rok 1893 spomenutý nejaký príkaz? Pre tri osoby: pán Pavol Sebők, pani Sebőková Gizela (zrejme slobodná) a pani Malvin Soldosová rod. Sebőková.
- Ďalší zápis roku 1900 zase spomína nejakú dedičskú zmluvu, ale prevod vlastníctva ďalej bol len z dvoch osôb a pani Gizela tam figuruje dodnes...

Z matričných záznamov som zistil, že pani (vdova) Bodonová Mária rod. Sebőková zomrela 18.5.1874
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ction=view
a našiel som aj záznam o tom, že Pavol Sebők a pani Gizela boli krstnými rodičmi jedného z detí pani Malvin Soldosovej, https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ction=view
teda rodinné väzby tam boli, avšak to je všetko čo sa mi zatiaľ podarilo zistiť.

Myslím si, že jedným z vodítok je pochopiť ako prechádzalo vlastníctvo podľa tých zápisov a tak viem nájsť lepšie kde sa narodili/sobášili, ale mnoho mi z toho textu uniká.

Prosím o kontrolu prepisu pozemnoknižnej vložky a zmysluplný preklad.

Pekne ďakujem
Michal
PKV_Sebok.pdf
(3.35 MiB) 12 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Michal_a v 15 Máj 2024, 12:06, upravené celkom 1 krát.
vorky
Veterán
Veterán
Príspevky: 514
Dátum registrácie: 30 Jan 2016, 15:49
Predkovia z oblasti: Vorcak, Orava

Michal_a napísal: 13 Máj 2024, 15:18 Dobrý deň prajem všetkým
Snažím sa vypátrať pôvod a potomkov po istej pani Gizele Šebőkovej a dobrým vodítkom je zápis z pozemnoknižnej vložky. Môj prepis textu, čo som dokázal zatiaľ vylúštiť je:

„Bead 1878 November hó 13 án 8171 oz. a.
Rimaszombati kir. Törvényszék mint telek-
könyvi Hatáságnak 1879-év Február hó 4-én
8171 sz. a. kelt végzede folytán az h. alatti birtok
lagositási munkálatok alapján kiigazíttatot
32, 33 és 34 számú megszünt telekjegyzókönyvek-
böl ide vezetett birtokra
1. Özv Bodon Antalné szül. Sebők Mária be-
kebeleztetik. – Továba
1874 Január 15 én, 1875 Junius 24én és 1876
Február 6án kelt szerződések alapján A. alatti 37
és 38 hofszámú ingatlanság 40ik számú ujonnan
2. nyitott ?kônyvbe átvezettetik.
____________________________________________
?: 1893én oktober hó 1én 5343 h.a.
A Kebelbeli ?hvi hatóságnak 3256/881 számú
végretéből kifolyólag a rimaszombati hiv. torvény-
széknek 1881 én April hó 26án 1852 h.a. kelt
hagyaték átadó végzés alapján ? A I 3-4 (?számú?)
ingatlanokra, ötöklés ??? a tulajdonjog:
3. Sebők Pál javára négynyolcad részben
4. Sebők Gizella javára kétnyolcad részben
5. Sebők Malvin ferj. Soldos Árpádné javára
kétnyolcad részben – bekebleztetik.
____________________________________________

Bead: 1900 március 2án ?1005? sza,
Az 1873 évi deczember hó 3án kelt ide-
iglenes örökadásveveti szerződés alap-
ján és az 1900 évi február hó 26 án kelt
nyilatkozat alapján a tulajdonjog
az A 3 és 4 tor szám alattfoglalt
270 és 271 hr. számú ingatlánokból B
3 és 5 tor szám alatt Sebők Pál és Se-
bők Malvin férj. Soldos Arpádné nevén
álbó részbirtokra:“
……………


- Z čiastočných prekladov predpokladám, že v prvom zápise roku 1878 išlo o nejaké pozemkové úpravy a vytvorila sa nová pozemnoknižná vložka a k nej bola zapísaná ako vlastník pani (vdova) Bodonová Mária rod. Sebőková. Prečo sa v texte zápisu tam teda spomína až rok 1879?.
- O čo ide v zápise 2.? Sú spomínané nejaké zmluvy z rokov 1874, 1875 a 1876…
- A ďalej zápis pod tým už datuje rok 1893 spomenutý nejaký príkaz? Pre tri osoby: pán Pavol Sebők, pani Sebőková Gizela (zrejme slobodná) a pani Malvin Soldosová rod. Sebőková.
- Ďalší zápis roku 1900 zase spomína nejakú dedičskú zmluvu, ale prevod vlastníctva ďalej bol len z dvoch osôb a pani Gizela tam figuruje dodnes...

Z matričných záznamov som zistil, že pani (vdova) Bodonová Mária rod. Sebőková zomrela 18.5.1874
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ction=view
a našiel som aj záznam o tom, že Pavol Sebők a pani Gizela boli krstnými rodičmi jedného z detí pani Malvin Soldosovej, https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ction=view
teda rodinné väzby tam boli, avšak to je všetko čo sa mi zatiaľ podarilo zistiť.

Myslím si, že jedným z vodítok je pochopiť ako prechádzalo vlastníctvo podľa tých zápisov a tak viem nájsť lepšie kde sa narodili/sobášili, ale mnoho mi z toho textu uniká.

Prosím o kontrolu prepisu pozemnoknižnej vložky a zmysluplný preklad.

Pekne ďakujem
Michal

PKV_Sebok.pdf
Dobrý deň,

pokúsim sa Vám zhrnúť podstatu zápisov v danom protokole. Predložili ste nám protokol (PKV) č.34, v bode B1 sa píše o PKV 32,33,34 - odporúčam Vám nahliadnutie aj do tých dvoch zvyšných protokolov. Ide totiž o vec riešeniu v jednom konaní. Tipujem, že aj tento PKV 34 je len odpis od nejakého iného PKV, kde by malo byť uvedené, kto bol pôvodným vlastníkom (cca 1850).

PKV 34 - v časti A máte uvedené štyri parcely, pod A1 je mlyn č.d.27 s dvorom na parcele č.37, A2 neviem rozlúštiť, A3 pasienky, A4 les.

B1 - rozhodnutím krajského súdu v Rimavskej Sobote z r.1879 nadobudla vlastníctvo k daným troch PKV Bodonová Mária rod. Sebőková, vdova po Antonovi. Zápis je teda po jej smrti, zrejme ide o formálne rozhodnutie.

B2 - totožné rozhodnutie súdu v RS pokračuje tým, že na základe zmlúv z r.1874,1875,1876 sa vytvára nové PKV č.40, kde nájdete ďalšie právne nakladanie s parcelami č.37,38 tzn. mlynom a tou nehnuteľnosťou pod A2.

B3-6 pojednáva o parcelách pod A3-4 (pasienky/les). Na základe dedičstva, rozhodnutím súdu v RS z 26.4.1881, nadobúdajú vlastníctvo Pavol, Gizela a Malvin. Tento zápis bol zaevidovaný v "katastri" v roku 1893 pod uvedeným číslom.

B6-7 pojednáva o dedičstve po Pavlovi a Malvin. Išlo o dedičstvo z 3.12.1873 a 26.2.1900, o parcely č.270,271 pod A3-4 (pasienky/les). Podiel po Pavlovi a Malvin nadobudli uvedený Marin a Jano. Ako píšete, po Gizele nebolo urobené dedičské konanie.

Odporúčam Vám obrátiť sa na príslušný archív, či sa zachovali uvedené dedičské rozhodnutia resp. zmluvy a na príslušný kataster o tie ďalšie PKV.
mano
Veterán
Veterán
Príspevky: 637
Dátum registrácie: 28 Okt 2015, 19:34

Michal_a napísal: 13 Máj 2024, 15:18 Dobrý deň prajem všetkým
Snažím sa vypátrať pôvod a potomkov po istej pani Gizele Šebőkovej ....

Z matričných záznamov som zistil, že pani (vdova) Bodonová Mária rod. Sebőková zomrela 18.5.1874
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ction=view
a našiel som aj záznam o tom, že Pavol Sebők a pani Gizela boli krstnými rodičmi jedného z detí pani Malvin Soldosovej, https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ction=view
teda rodinné väzby tam boli, avšak to je všetko čo sa mi zatiaľ podarilo zistiť.
Dobry den ,chcelo by to asi zalozit nove vlakno,ale pisem to sem -
rozpliest rodinne vazby Sebokovcov by Vam mohlo pomoct :

1. Sudiac podla krstnych rodicov je toto krst Malviny Soldosovej rod.Sebokovej (11.zapis ) v Stitniku
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ction=view
Kedze matka Petronela Szontagh pochadzala zo Stitnika - 16.8.1819
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ction=view
mozete v archive resp. FSC BA ( ak uz funguje ) vyhladat jej sobas s Istvanom Sebokom . Zistite tym, kto je Istvan ( vek,rodicia,stav,povod atd.). Sobase z toho obdobia nie su na FS dostupne .....

2.Znovu "podla krstnych rodicov deti " sa domnievam,ze toto je Vami zmienovany Pal Sebok
https://www.familysearch.org/search/rec ... me=s%2Abok
Kedze manzelka Klementina Kerepessy bola krstena vo farnosti Stitnik 18.9.1843
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ction=view
mozete znova vyhladat ich sobas,aby ste sa dozvedeli o Pálovi viac ....

3. Sobas Antala Bodona s Mariou 20.6.1831 (pokracuje aj na dalsej strane)
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... A6N9F-PYFG
Podla umrtneho zapisu,ktorý ste nasli sa Maria narodila cca 1809 v Stitniku

4.Otazna zostava Gizela ..........az mam pocit,ze to nie je jej spravne krstne meno hoci figuruje aj na katastri obce Ostrany ,aj ako krstna mama :?
Michal_a
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 13 Máj 2024, 01:46
Predkovia z oblasti: Gemer-Malohont, Antalovci - Krokava, iné
Bydlisko: Rimavská Sobota

Príjemný podvečer

Ospravedlňujem sa za neskoršiu spätnú väzbu.
Veľmi pekne ďakujem za užitočné rady a usmernenia.

Po vašej ukážke ako postupovať pri takomto hľadaní som sa dopátral, že p. Maria Sebők bola manzelkou rodu Bodonovcov
Maria_Sebok_rodostrom.png
Z ich manželstva zrejme nepochádza žiadne dieťa, teda k dedeniu došlo závetom?

K tomu čo písal @vorky: Logicky by mal byť prvý predpoklad, že Malvin, Pál a Gizella sú súrodenci ako dediči...Na tom som staval na počiatku celé hľadanie. Už je teda zrejmé, že je to nezmysel, ale zrejme ide o krstňatá.
Malvin sa podľa všetkého vydala za predstaviteľa šlachtickej rodiny Soldosovcov. Súdim aj podľa toho, že ich deti majú aj 4 krstné mená v matrikách...
Musím teda zájsť ešte na kataster po odpis z ostatných spomínaných PKV.

Zápis B 3-5 je štandard, ak niekto zomrie 1881, prejde dedičské konanie a zmena je zapísaná až v roku 1893? Je možné aj z tohto niečo vydedukovať?

Posledný zápis (B 6-X) po vami spomínanom dedičstve je dosť čudný...jednak nie sú "dediči" len Botto Martin a Jano, ale ide o celý rad osôb (približne 20) z blízkeho okolia Ostrian, ktoré naznačujú, akoby im tento majetok bol odovzdávaný do užívania a vlastníctva od Sebőka Pála a Soldosovej Malvin r. Sebőkovej. Mimochodom Malvin zomrela až v roku 1903 - https://www.familysearch.org/tree/person/about/LD8N-VSK. Uvedené roky 1873 a 1900 majú naznačovať niekoho úmrtie, alebo povedzme bol uzavretý len závet?

Nezostáva mi teda nič iné len prejsť aj matriku Vyšných Valíc a aj v okolí Ostrian, či sa tam nezatúlali nejaký Šebőkovci a z nich nevyvstala Gizela.

ďakujem ešte raz a zostávam s pozdravom.


PS: Označím teda toto vlákno ako "vyriešené" keďže som sa k prekladu textu protokolu vďaka vašej pomoci dostal.

P.S 2: Ospravedlňujem sa ak tu rozkladám debatu a má to byť iné "vlákno". Som nový v účasti na fórach...
mano
Veterán
Veterán
Príspevky: 637
Dátum registrácie: 28 Okt 2015, 19:34

Michal_a napísal: 15 Máj 2024, 01:08 .... som sa dopátral, že p. Maria Sebők bola manzelkou rodu Bodonovcov
Z ich manželstva zrejme nepochádza žiadne dieťa, teda k dedeniu došlo závetom?
https://www.familysearch.org/search/rec ... e.exact=on

Je potrebne pozriet umrtia,ci neumreli v mladsom veku ......
vorky
Veterán
Veterán
Príspevky: 514
Dátum registrácie: 30 Jan 2016, 15:49
Predkovia z oblasti: Vorcak, Orava

Michal_a napísal: 15 Máj 2024, 01:08 Príjemný podvečer

Ospravedlňujem sa za neskoršiu spätnú väzbu.
Veľmi pekne ďakujem za užitočné rady a usmernenia.

Po vašej ukážke ako postupovať pri takomto hľadaní som sa dopátral, že p. Maria Sebők bola manzelkou rodu Bodonovcov
Maria_Sebok_rodostrom.png

Z ich manželstva zrejme nepochádza žiadne dieťa, teda k dedeniu došlo závetom?

K tomu čo písal @vorky: Logicky by mal byť prvý predpoklad, že Malvin, Pál a Gizella sú súrodenci ako dediči...Na tom som staval na počiatku celé hľadanie. Už je teda zrejmé, že je to nezmysel, ale zrejme ide o krstňatá.
Malvin sa podľa všetkého vydala za predstaviteľa šlachtickej rodiny Soldosovcov. Súdim aj podľa toho, že ich deti majú aj 4 krstné mená v matrikách...
Musím teda zájsť ešte na kataster po odpis z ostatných spomínaných PKV.

Zápis B 3-5 je štandard, ak niekto zomrie 1881, prejde dedičské konanie a zmena je zapísaná až v roku 1893? Je možné aj z tohto niečo vydedukovať?

Posledný zápis (B 6-X) po vami spomínanom dedičstve je dosť čudný...jednak nie sú "dediči" len Botto Martin a Jano, ale ide o celý rad osôb (približne 20) z blízkeho okolia Ostrian, ktoré naznačujú, akoby im tento majetok bol odovzdávaný do užívania a vlastníctva od Sebőka Pála a Soldosovej Malvin r. Sebőkovej. Mimochodom Malvin zomrela až v roku 1903 - https://www.familysearch.org/tree/person/about/LD8N-VSK. Uvedené roky 1873 a 1900 majú naznačovať niekoho úmrtie, alebo povedzme bol uzavretý len závet?

Nezostáva mi teda nič iné len prejsť aj matriku Vyšných Valíc a aj v okolí Ostrian, či sa tam nezatúlali nejaký Šebőkovci a z nich nevyvstala Gizela.

ďakujem ešte raz a zostávam s pozdravom.


PS: Označím teda toto vlákno ako "vyriešené" keďže som sa k prekladu textu protokolu vďaka vašej pomoci dostal.

P.S 2: Ospravedlňujem sa ak tu rozkladám debatu a má to byť iné "vlákno". Som nový v účasti na fórach...
Pokúsil by som sa nájsť aj pôvodný PKV z ktorého vychádzajú PKV 32,33,34. Pokiaľ mám správne info, tak pôvodné PKV malo odlišnú prvú stranu (časť A) ako je Vami priložené pdf, tak totiž vyzerali odpisy/nové PKV. Na druhej strane 32-34 je pomerne nízke číslo, aby to mohol byť už odpis/novovytvorené PKV... záleží od veľkosti obce. Predpokladám, že vzor PKV vyzeral v celom Uhorsku (resp. aspoň území Slovenska) rovnako .... Neviem, či to potrebujete k Vášmu výskumu. No takto by ste mali zistiť, ako a od koho nadobudla vlastníctvo Mária Bodon r.Sebők.

Neviem, či išlo o štandard, ale stretol som sa s prípadmi, kedy zomrela osoba v nejakom roku a zápis dedičstva do katastra prebehol až po značnej dobe, aj tých 10+ rokov. Nemám vysvetlenie, prečo to tak fungovalo.

V roku 1873 sa uvádza dedičská zmluva (örökadásveveti szerződés). Ale či ide o klasické/zákonné dedičské konanie, alebo o závet Vám neviem povedať. To by ste mohli zistiť z rozhodnutia č.1005 z 2.3.1900, ak sa zachovalo. Prípadne, ak by daný text preložil niekto, kto ovláda maďarčinu.
vorky
Veterán
Veterán
Príspevky: 514
Dátum registrácie: 30 Jan 2016, 15:49
Predkovia z oblasti: Vorcak, Orava

doplnenie ... ak išlo o zákonné dedenie, tak sa zvyklo v PKV písať v tvare Ö číslo konania/rok, napr. Ö 55/1873, čo vo Vašom prípade nie je ...

Ö ako skratka od öröklés.
Napísať odpoveď