Preklad maďarského textu z Kriegsarchivu

Akékoľvek iné otázky, v ktorých potrebujete poradiť (nie priezviská, matriky, archívy, čítanie materiálov a pod. - na to sú zvlášť subfóra!).
Richard
Veľmi aktívny člen
Veľmi aktívny člen
Príspevky: 292
Dátum registrácie: 08 Jan 2013, 21:06
Predkovia z oblasti: Skačany, Hradište, Veľká a Malá Lehota, Veľké Pole, Topoľčany, Bánov, Budapešť, Mezice (ČR)

Poprosím o preklad textu z Vojenského archívu vo Viedni - maďarský pridelenec.

V skratke som sa pýtal toto: "Aké ročníky slovenských vojakov sú spracované a je možné získať k ním informácie?"

Odpoveď:
"Kérdésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy elviekben az 1850-ig született katonákról tudunk felvilágosítással szolgálni, mert a bécsi Hadilevéltár a Habsburg Birodalom haderejében szolgáltak katonai anyakönyvi lapjait 1869-ig őrzi. A kutatáshoz azonban feltétlenül szükséges a katonai alakulat pontos ismerete. Mekýš Jozef (Makys Josef) nevét a cs. kir. 12. gyalogezred katonái közt sajnos nem találtuk. Kitüntetési iratokat pedig elsősorban az I. világháború időszakából őrzünk. Az I. világháború idején katonai szolgálatot teljesített magyarországi katonák anyakönyvi lapjai megsemmisültek. Ezért esetükben pontos szolgálati adatokat nem tudunk fellelni. A felvidéki katonákról talán a pozsonyi Hadilevéltárban fellelhető némi iratanyag. Kitüntetési javaslatból azonban több mint 2 milliót őrzünk. Sőt a hősi halált halt, hadifogságra jutott vagy megsebesült, illetve megbetegedett katonákra vonatkozóan is tudunk kutatást folytatni. Igaz, csupán a keresések kb 50-60%-a végződik sikerrel. A fennmaradt veszteségi anyag ugyanis korántsem teljes körű."

Keby mal niekto chuť to preložiť, lebo cez translator to je otrasné. Verím, že to môže pomôcť aj ostatným. Ďakujem.
Andiandi1
Člen
Člen
Príspevky: 72
Dátum registrácie: 17 Okt 2012, 23:04
Bydlisko: Komarno

Na rýchlo som to preložil takto. Dúfam, že to aspoň trocha pomôže :)

„Ohľadom Vašej otázky Vás informujeme, že v zásade vieme poskytnúť informácie o vojakoch narodených do (od ???) r. 1850, lebo viedenský Vojenský archív uchováva vojenské matričné záznamy slúžiacich v ozbrojených silách Habsburskej monarchie do (od ???) r. 1869. K bádaniu je však nevyhnutne potrebné vedieť presný útvar. Meno Jozefa Mekýša (Josefa Makýsa) sme žiaľ medzi vojakmi 12. pešieho c. k. pluku nenašli. Listiny o vyznamenaniach uchovávame predovšetkým z obdobia I. sv. v. Matričné (kmeňové) záznamy uhorských vojakov slúžiacich v I. sv. v. sa žiaľ zničili. Preto v našom prípade nevieme poskytnúť žiadne presnejšie údaje. Niekoľko záznamov a údajov o vojakoch z Horného Uhorska možno nájsť v bratislavskom Vojenskom archíve. Z návrhov na vyznamenanie pritom uchovávame viac ako 2 milióny kusov. Výskum taktiež vieme vykonať v prípade vojakov, ktorí zomreli hrdinskou smrťou, dostali sa do zajatia alebo sa zranili, resp. ochoreli. Je pravdou, že len 50-60% výskumov vieme úspešne ukončiť. Zachovaný materiál o padlých totižto ani zďaleka nie je úplný.“
Richard
Veľmi aktívny člen
Veľmi aktívny člen
Príspevky: 292
Dátum registrácie: 08 Jan 2013, 21:06
Predkovia z oblasti: Skačany, Hradište, Veľká a Malá Lehota, Veľké Pole, Topoľčany, Bánov, Budapešť, Mezice (ČR)

Ďakujem. Dával som si to síce preložiť, ale nebolo to až takéto učesané, tak som to sem ani nedával.

A z toho, čo viem by to malo byť do roku 1850, keďže záznamy pre vojakov z Uhorska z rokov 1850 až 1899 boli zničené počas 2. svetovej vojny.
Andiandi1
Člen
Člen
Príspevky: 72
Dátum registrácie: 17 Okt 2012, 23:04
Bydlisko: Komarno

Za málo.
A môžem sa opýtať, komu (kam) ste písali a čo ste potrebovali vedieť, lebo premýšľam, že by som tiež napísal tomu pánovi či by mi vedel zistiť dáke údaje.
Ďakujem.
Richard
Veľmi aktívny člen
Veľmi aktívny člen
Príspevky: 292
Dátum registrácie: 08 Jan 2013, 21:06
Predkovia z oblasti: Skačany, Hradište, Veľká a Malá Lehota, Veľké Pole, Topoľčany, Bánov, Budapešť, Mezice (ČR)

Komunikoval som s pridelenec Maďarska vo Vojenskom archíve vo Viedni (Kriegsarchivu). Využil som na to túto žiadosť ako vzor:

viewtopic.php?f=31&t=6763&start=10

V skratke vedia dohľadať údaje o osobách z 1. svetovej vojny, ak dostali nejaké vyznamenanie a pri šťastí aj údaje o vojakoch narodených pred rokom 1850, len v tom prípade je vhodné uviesť vojenskú jednotku, v ktorej slúžili.
Andiandi1
Člen
Člen
Príspevky: 72
Dátum registrácie: 17 Okt 2012, 23:04
Bydlisko: Komarno

Ďakujem, rozumiem. No žiaľ moji predkovia sú narodení všetci po r. 1850, alebo až v 30. rokoch, kde neviem zistiť žiadny útvar. Ale ďakujem ešte raz.
Pekný večer prajem.
stanley4
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 16:26
Predkovia z oblasti: hlavne Liptov (Partizánska Ľupča), Horná Nitra (Chrenovec), Severná Morava (Troubelice)

Dovolím si nadviazať :)
Na základe nášho nedávneho žilinského stretnutia som sa konečne odhodlal kontaktovať pridelenca Maďarska vo Vojenskom archíve vo Viedni. Použil som vzor z fóra, vpísal údaje o troch slovenských predkoch bojujúcich v 1. svetovej vojne + pridal som aj jedného z českej strany (čakal som, že ma pri ňom odkážu priamo na Viedeň). O pár hodín prišla takáto odpoveď:

"Kérésére sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a bécsi Hadilevéltárban az Ön által keresett személyek közül csupán Dvorak Emil (Troubelice, 1890) esetében találtunk kitüntetési adatot, miszerint nevezett a cs. és kir. 54 gyalogezred törzsében szolgálva Bronz Vitézségi Érmet kapott. A felterjesztés sajnos az ő esetében sem maradt fenn, csupán az elbírálási névjegyzék. Mivel személyes adatok (születési hely és idő) abban sem szerepelnek, a személyazonosság sajnos nem lehet minden kétséget kizáró."

Ak som výplod Google Translatora pochopil správne, k slovenským predkom nenašli nič a pri tom českom mi potvrdili, že dostal bronzovú medailu za statočnosť. Neposlali žiaden dokument, tak neviem, či ho našli len v nejakej databáze a nič viac k nemu nemajú alebo je nejaký iný problém. Nerozumiem hlavne druhej časti mailu - chýbajú im z mojej strany nejaké bližšie identifikačné údaje?
Ak by bol niekto ochotný, prosím o vysvetlenie. Ďakujem.

PS: kto ste ešte nepísali a chystáte sa, od nového roka je zmenená adresa - ukadelwien@gmail.com (zatiaľ sú im maily poslané na pôvodnú adresu preposielané, ale asi len dočasne).
Imrich
Veterán
Veterán
Príspevky: 612
Dátum registrácie: 17 Okt 2012, 23:16
Kontaktovať používateľa:

Prvá časť je tak ako to preložil prekladač: Emil Dvorak, z 54. cisársko kralovskeho pesieho pluku dostal tu medailu.

A felterjesztés...
Podklady v jeho prípade sa však nedochovali, iba zoznamy mien.
Keďže osobné údaje (miesto a dátum narodenia) sa v zozname neuviedli, pochybnosti o totožnosti osoby sa žiaľ nedajú vylúčiť.
Inými slovami, nemajú dosť informácií na to, aby potvrdili, že vyznamenaný ED je ten Tvoj predok, To musíš urobiť sám...
stanley4
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 16:26
Predkovia z oblasti: hlavne Liptov (Partizánska Ľupča), Horná Nitra (Chrenovec), Severná Morava (Troubelice)

Imrich, veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie. Na 100% som si istý, že je to on, mám kópiu prepúšťacieho listu z armády (Abschied), kde sa tá medaila spomína a dúfal som, že sa dozviem nejaké podrobnosti. Ale aspoň som skúsil. Ešte raz ďakujem.
david
Veľmi aktívny člen
Veľmi aktívny člen
Príspevky: 296
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 02:56

Mne stále nie je úplne jasné, ako to s tými kmeňovými listami od roku 1850 je.
Ktoré sú tie, čo sa zničili počas 2 sv. vojny v maďarsku a ktoré sú tie, čo majú/mali vo VHA v Prahe pre rovnaké ročníky narodenia (pôsobili ešte v rakúsko-uhorskej armáde)?

Vzhľadom k tomu, že som ešte nevidel kmeňový list písaný v maďarčine prepdokadám, že maďarské originály sa zničili a československé kmeňové listy sú len ich opisy, resp. naväzujúce kmeňové listy, ktoré môžu obsahovať aj údaje zo služby v uhorskej armáde. Mám pravdu, alebo sa skutočne nejaké kmeňové listy slovenských(uhorských) vojakov posielali z Budapešti do ČSR v tej dobe, podľa archivnej dohody z 1923 myslím?
Napísať odpoveď