Strana 1 z 5

Právne stránka

Napísané: 30 Jan 2018, 11:18
od používateľa Robert Kačalka
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či pri zbieraní údajov od žijúcich členov a následnej archivácii týchto údajov, či je zo zákona odporúčaná resp. aj výslovne potrebná nejaká dohoda alebo súhlas s takouto činnosťou od osoby, od ktorej údaje osobného charakteru získavam pri tvorbe rodostromu či rodinného genealogického fondu.

Súčasťou dohody ja osobne by som uviedol aj podmienky, za akých si praje žijúca osoba svoje osobné údaje zverejniť či poskytnúť svojim potomkom po smrti a pod. ( fotky, denník, osobné listy, či iné dokumenty ...)

Viete mi poradiť či aj na toto sa vzťahuje nejaký právny predpis, resp. či máte sami spracovanú nejakú dohodu o získavaní a archivácii údajov?

Ďakujem.

Robert

Re: Právne stránka

Napísané: 30 Jan 2018, 12:21
od používateľa harmi1930
Ochrana osobných údajov platí aj pre údaje spracovávané fyzickými osobami. Rodokmene nepochybne obsahujú osobné údaje, najmä ak sú tam rodné/sobášne listy, mená, adresy, fotky atď. a ide aj o systematické spracovanie, čiže áno, súhlas dotknutých (spracovávaných) osôb s uvedením rozsahu a účelu by mal byť a asi aj iné náležitosti, ako napríklad pravidlá na zmazanie údajov po čase alebo popis spracovania atď. Chcelo by to ideálne https://dataprotection.gov.sk/uoou/ oficiálne vyjadrenie aj s ohľadom na novú legislatívu, teda zjednotenú EÚ reguláciu GDPR, čo bude účinná od mája. ph

Re: Právne stránka

Napísané: 30 Jan 2018, 12:43
od používateľa Robert Kačalka
GDPR sa netýka len právnických osôb a FO - podnikateľov?

Re: Právne stránka

Napísané: 30 Jan 2018, 13:12
od používateľa mimili
Nová verzia zákona o ochrane osobných údajov má byť účinná až od 25.05.2018, v § 3 Pôsobnosť je uvedené že sa tento zákon nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov a) fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej činnosti alebo domácej činnosti (v pôvodnej verzii je podobné znenie "Tento zákon sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré a) fyzická osoba spracúva pre vlastnú potrebu v rámci výlučne osobných alebo domácich činností, najmä vedenie osobného adresára alebo korešpondencie)...podľa mňa nastáva problém vtedy, ak výsledky svojho bádania s osobnými údajmi a navyše aj väzbami na iné žijúce osoby chcete zverejniť (osobne by ma to asi tiež nepotešilo ;)

Re: Právne stránka

Napísané: 30 Jan 2018, 13:33
od používateľa Robert Kačalka
Ak je to takto, tak potom je vec vyriešená. Osobne by ma zaujímalo, vzhľadom ku množstve žijúcich predkov mám v pláne pripraviť niečo ako Dohodu, kde si vymedzíme základné práva a povinnosti a dohody kto bude archovovať, ako sa s údajmi bude nakladať, aký je účel a pod.

V tomto momente neviem či takúto dohodu pripraviť na základe nejakého Občianskeho zákonníka alebo iného, alebo žiadneho a išlo by len o dohodu, ktorou sa obe strany písomne zaviazali dodržiavať jej obsah

R.

Ďakujem

Re: Právne stránka

Napísané: 30 Jan 2018, 13:42
od používateľa harmi1930
Nuž u nás je na to zákon 122/2013 a teraz posledná zmena pred koncom roka do neho zamontovala GDPR nariadenie. Tento zákon ako taký sa vzťahuje na každého, kto spracováva osobné udaje s nejakými výnimkami a prevádzkovateľ tam nevyzerá byť obmedzený len na podnikateľské subjekty. Preto som písal, že by to chcelo nejaké oficiálne stanovisko úradu pre ochranu, nech sa len nedomnievame, ale vieme ako si to autori/vykladači zákona naozaj predstavujú a hlavne ako si to predstavujú tí, čo to majú kontrolovať.

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-122

§ 2
(1) Tento zákon sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje, určuje účel a prostriedky spracúvania alebo poskytuje osobné údaje na spracúvanie.

§ 3
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré
a) fyzická osoba spracúva pre vlastnú potrebu v rámci výlučne osobných alebo domácich činností, najmä vedenie osobného adresára alebo korešpondencie

A je celkom dosť otázne, či sa dá rodokmeň obmedziť na osobné a domáce činnosti porovnateľné s vedením osobného adresára :(

ph.

p.s. ciastocne uz duplicita k milli, ale pridlho som pisal popri inom...

Re: Právne stránka

Napísané: 30 Jan 2018, 13:58
od používateľa dangol
Asi by bolo dobré mať oficiálne stanovisko úradu pre ochranu osobných údajov ako bolo spomenuté vo vyššie uvedenom príspevku, nie som si však istá, či by nám poskytli oficiálne stanovisko jasné, zrozumiteľné a v písomnej forme - proste oficiálny dokument podpísaný a opečiatkovaný.
Určite sú tu ľudia, ktorí majú rodokmeň spracovaný /možno aj dávnejšie/, ktorí by sa s nami podelili so skúsenosťami.

Re: Právne stránka

Napísané: 30 Jan 2018, 14:02
od používateľa duros
dangol napísal:
30 Jan 2018, 13:58
...
Určite sú tu ľudia, ktorí majú rodokmeň spracovaný /možno aj dávnejšie/, ktorí by sa s nami podelili so skúsenosťami.
Ano, len tato zmena prinasa aj cosi nove. Nieco sa mi mari, ze na niektorej z poslednych konferencii SGHS, alebo niekde inde som postrehol prispevok na tuto temu - uz ho len najst :)

Re: Právne stránka

Napísané: 30 Jan 2018, 14:21
od používateľa mimili
V každom prípade je to dosť "ošemetná" záležitosť, lebo všetok ten zber dát, ktorý sa pri bádaní deje, je ok len dovtedy, kým si to necháte pekne u seba a nerozhodnete sa poskytnúť zistené údaje niekomu (hoci aj z rodiny), lebo od tej chvíle je to bez záruky, ako dotyčný s informáciami naloží a či to v návale nadšenia niekam "nezavesí" ... všetky tie veci okolo ochrany osobných údajov sú ale aj tak dosť nedomyslené, keď si napr. už na tu spomínanom portály katastra zbgis, ktorý už nejaký ten čas a radi využívame, môžete nájsť o každom už pomaly fakt všetko...

Re: Právne stránka

Napísané: 30 Jan 2018, 14:35
od používateľa harmi1930
Človek, čo bol minulý týždeň na otvorenom dni úradu pre ooú kvôli iným veciam, mi povedal, že úrad poskytuje že vraj právne záväzné vyjadrenie od právneho oddelenia, nejaký ich druhý stupeň na maili: statny.dozor@pdp.gov.sk. Takže už len sformulovať otázky a potom nájsť obeť, ktorá vyjde s kožou (mailovou adresou) na trh alebo dostatočne anonymný mail si budeme musieť zriadiť....ph.