Strana 1 z 1

Pomoc s Imrichom Gallovičom - Nemesany narodený 1913

Napísané: 29 Máj 2019, 14:27
od používateľa GZIPAY
Dobrý deň, mimo základnej konverzácie, viem veľa slovenčiny, takže na to použije službu Google Translate. Potom ho vloží do angličtiny. Nemôžem nájsť záznamy pre jednotlivca, s ktorým by som mohol súvisieť. Keďže sa narodil a zomrel v 20. storočí, záznamy o jeho narodení nie sú dostupné prostredníctvom služby Family Search. Bol kňaz, takže som zvedavý, či niekto môže poznať iné prostriedky. Volá sa Imrich Gallovics z Nemesan. Je tu 11. kňaz.
http://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokum ... %C5%AF.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3 ... 4%9Bpanice

Moja babička mala jeho fotografiu a povedala, že je jej bratranec. Jej matka bola priezvisko Zumrik a bola z Nemesan. Viem, že sa Zumrik oženil s Gallovicsom, ale posledné záznamy sa skončili okolo roku 1900. Narodil sa v roku 1913, takže by chcel vedieť svojich rodičov, aby našli spojenie. Nepodarilo sa mi nájsť žiadne záznamy, takže hľadám pomoc. Veľká vďaka!!!!

Hello, outside of basic conversation, I do know much Slovak so will use Google Translate for this. Will paste this in English afterwards. I am unable to find records for an individual who I may be related to. Since he was born and died in the 20th century, records for his birth are not available through Family Search. He was priest so I am wondering if anybody may know other means. His name was Imrich Gallovics from Nemesany. He is the 11th priest listed here.
http://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokum ... %C5%AF.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3 ... 4%9Bpanice

My grandmother had a photo of him and said he was her cousin. Her mother's surname was Zumrik and was from Nemesany. I know that Zumrik's married Gallovics but the last records ended about 1900. He was born in 1913 so would like to know his parents to find the connection. I have been unable to find any records so looking for any help. Many thanks!!!!