Urbarium 1767 Jakubany

Pravidlá fóra
Vzhľadom na časté otázky týkajúce sa prakticky významu slov v písaných dokumentoch, častokrát nesprávne prepísané, jediným pravidlom tohto fóra je, aby ste pridávali odkazy na dokumenty, z ktorých chcete ozrejmiť význam slov. Nepodceňujeme Vaše čítanie, vychádzame z praktických skúseností.
carpathiangirl
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 04 Máj 2024, 07:05
Predkovia z oblasti: Namestovo: Drrmala, Gallsz, Tomunyak Dolny Kubin: Palko

Google Translate
Súpis pre Jakubany z roku 1767 v maďarskom archíve má niekoľko tabuliek s nadpismi písanými v starej slovenčine.
Som Austrálčan. Hovorím len anglicky.
Môže niekto pomôcť rozlúštiť informácie o nadpise?

URL je:
https://archives.hungaricana.hu/en/urbe ... C4450%2C20

Pozrite si stranu 68 sčítania.
Toto je môj súbor na prepis nadpisov a preklad do angličtiny. Môžete pridávať komentáre.
https://docs.google.com/document/d/1Uoq ... 4br5c/edit

otázky:
1) Prepísal som správne slovenské znenie?
2) Čo to znamená v modernej slovenčine?

Skúsil som Google Translate a skontroloval som bernolácky slovník tu: https://slovnik.juls.savba.sk/

Ďakujem za tvoju pomoc.

Catherine
www.carpathianreflections.com?English

The 1767 census for Jakubany in the Hungarian archives has some tables with headings written in old Slovak.
I am Australian. I only speak English.
Can someone help decipher the heading information?

URL is:
https://archives.hungaricana.hu/en/urbe ... C4450%2C20

Please review page 68 of the census.

This is my file for transcription of the headings and translation to English. You are able to add comments.

https://docs.google.com/document/d/1Uoq ... 4br5c/edit

Questions:
1) Have I transcribed the Slovak wording correctly?
2) What does it mean in Modern Slovak?

I have tried Google Translate and checked the Bernolak dictionary here: https://slovnik.juls.savba.sk/

Thank you for your help.

Catherine
www.carpathianreflections.com
Napísať odpoveď