rodina Kalina, Nitrianske Sučany, kniha Marton Szluha

Máte základné údaje o hľadanom predkovi, neviete však ako ďalej? Opýtajte sa:)
Pravidlá fóra
Pravidlá fóra "Hľadám predka"
Skôr, než položíte otázku v tomto fóre, odporúčame Vám prečítať si tieto pravidlá a snažiť sa ich dodržiavať vo vlastnom záujme, aby Vám skúsenejší kolegovia mohli čo najskôr a čo najpresnejšie odpovedať:
1) Do predmetu témy napíšte konkrétne priezvisko, po ktorom pátrate, prípadne aj oblasť. Ak napíšete "Hľadám predkov", bude názov témy zmenený, pretože predkov tu hľadajú všetci, navyše ide o duplicitu s názvom subfóra.
2) Snažte sa uviesť všetky fakty, ktoré k danému predkovi viete, či už je to narodenie, úmrtie, sobáš, vierovyznanie, lokality, v ktorých žil, alebo čokoľvek iné. Akýkoľvek fakt je lepší, ako nič a môže viesť k rýchlejšej identifikácii.
3) Ak ide o osobu, ktorá už nežije, pridajte link na dokument, týkajúci sa osoby, alebo priložte sken dokumentu, aby sa predišlo omylom pri Vašom čítaní záznamu. Nebuďte ješitní, že Vám sa to stať nemôže. Stáva sa to každému, najmä v začiatkoch. Od toho sme tu, aby sme Vám pomohli, nikoho vopred nezatracujeme.
4) Uvedomte si, prosím, že pátranie po predkoch narodených po roku 1906, je výlučne vo Vašej kompetencii, pretože matriky po roku 1906 sú tzv. "živé matriky", ktoré sú stále uložené na matričnom úrade a údaje z nich sa poskytujú len priamym príbuzným. Preto musíte kontaktovať príslušnú matriku, kde budete musieť preukázať priamy príbuzenský vzťah a za poskytnutie každého záznamu môžu od Vás žiadať správny poplatok 5 Eur. Viac o tom, kde hľadať slovenské matriky: https://www.geni.sk/kde-hladat-slovenske-matriky/

Ďakujeme za pochopenie a želáme veľa úspechov v pátraní po predkoch.
Rhostacny
Člen
Člen
Príspevky: 76
Dátum registrácie: 14 Jún 2019, 20:54
Predkovia z oblasti: Horná Ves, Radobica, Veľké Pole, Bystričany, Nitrianske Sučany, Veľké Uherce, Partizánske, Veľké Hoste, Dubodiel, Ostratice, Veľká Hradná, Bošianska Neporadza, Šarovce, Jablunkov na Morave
Bydlisko: Bratislava

Na prvy pohlad su tam rozdiely
Dakujem, dam si to prelozit
Rhostacny
Člen
Člen
Príspevky: 76
Dátum registrácie: 14 Jún 2019, 20:54
Predkovia z oblasti: Horná Ves, Radobica, Veľké Pole, Bystričany, Nitrianske Sučany, Veľké Uherce, Partizánske, Veľké Hoste, Dubodiel, Ostratice, Veľká Hradná, Bošianska Neporadza, Šarovce, Jablunkov na Morave
Bydlisko: Bratislava

fefefe napísal:
20 Jún 2020, 14:52
Ešte som našiel o rode Kalina. Porovnajte to zo Szluha Marton, či je text rovnaký alebo sú tam rozdiely.
https://ibb.co/3Tnszpm
Ak niekto natrafí na túto tému po pátranání rodiny Kalina, prikladám preklad aj tohto textu, ktorý je zrozumiteľnejší, ako ten od Szluhu. Tu sú tie vetvy zreteľnejšie

Kalinay.
Bálint Kalina zo Sučian sa presťahoval do Diviakov, jeho synovia István a jeho syn (vnuk Bálinta) János, János a Bálint, okrem toho Tamás, Ferenc, Márton a János, synovia Lázára, ďalej Bálint, János, Márton a Ferenc, synovia Ferenca, ako aj István a jeho syn Mihály; potom János a jeho synovia Mihály, Tamás a György, synovia Mihálya; napokon Ferenc, brat spomínaného Lázára, žijú všetci v Sučanoch. Odvolávajú sa na súpis šľachty, v ktorom sa v roku 1677 spomína meno Lázára, Bálinta, Mihálya, Istvána, v druhom meno Lázára, Bálinta, Mihálya, Istvána a Miklósa, ktorých mená sa objavili aj v registri z roku 1693. Prokurátor namieta, že nepostačí odvolať sa len na súpisy šľachty, lebo v obci Skačany žijú aj obyvatelia menom Kalina. Pre potvrdenie pôvodu predložil Bálint Kalina, ktorý sa spomína na prvom mieste, výpoveď svedkov z 2. marca 1733 vydanú na žiadosť Ferenca, Istvána a Bálinta Kalinaiho pre potvrdenie ich šľachtického pôvodu, podľa ktorej otcom žiadateľov je Bálint, ktorý spolu so svojimi bratmi Miklósom, Istvánom a Mihályom bol taktiež synom iného Bálinta, ktorí keď boli v čase vtedajšieho nitrianskeho biskupa Juraja Selepčéniho obmedzovaní vo výkone svojich šľachtických práv, na svoju obranu predložili svoj šľachtický list, ďalej 19. apríla 1755 pri príležitosti posudzovania šľachtického pôvodu, ktoré vykonával hlavný sudca Imre Tarnóczy starší a slúžny sudca György Csathy, v Dolných Lelovciach boli vo veci preukázania šľachtického pôvodu rodiny Kalinayovcov dané tieto výpovede: poznali nebohého Lázára Kalinayho, ktorého žijúci synovia Tamás, Ferenc, Márton a János, ktorí žijú v Sučanoch, tiež poznali Bálinta Kalinayho, ktorého synovia, nebohý Ferenc, ďalej István a Bálint, synovia nebohého Ferenca, János, Márton, Bálint a žiadateľ Ferenc, syn Istvána János, ďalší žiadateľ Bálint, taktiež poznali Mihálya Kalinayho, ktorého synovia István a žiadateľ János, syn Istvána (syna Mihálya) Mihály, synovia Jánosa malý István, jeho brat, žijúci Mihály, Tamás a György ako žiadatelia, žiadateľ Ferenc Kalina bol zase nevlastným bratom Lázára spomínaného v prvom bode. Nahliadnuc do súpisov šľachty spred 60 rokov, v ktorých sú predkovia žiadateľov uvedení podľa mena, a vyššie uvedenými posúdeniami bol pôvod zo strany žiadateľov preukázaný skutočnosťami uvedenými v zozname šľachty, boli žiadateľom ponechané ich šľachtické práva. II. 337. VI. 87.
Napísať odpoveď