Súpis 1869 - zoznam a prekald zamestnaní v maďarčine

Pravidlá fóra
Vzhľadom na časté otázky týkajúce sa prakticky významu slov v písaných dokumentoch, častokrát nesprávne prepísané, jediným pravidlom tohto fóra je, aby ste pridávali odkazy na dokumenty, z ktorých chcete ozrejmiť význam slov. Nepodceňujeme Vaše čítanie, vychádzame z praktických skúseností.
casper911
Člen
Člen
Príspevky: 99
Dátum registrácie: 18 Okt 2012, 00:28
Predkovia z oblasti: Lanči, Lancsin z Pruského a okolia, Andraščík a Ondko zo Sabinova a okolia

Pekný deň Vám prajem,
chcel by som Vás poprosiť o pomoc s prekladom zamestnaní zo Súpisu z 1869. Čo som si vedel dohladať som napísal (dúfam, že dobre) a o ostatné preklady by som poprosil skúsenejších. Možno to pomôže aj ďalším. Ak by niektoré maďarské slová nedávali význam, viem poslať aj originál scan. Vopred Vám ďakujem za pomoc a ochotu.

1 maďarský výraz slovenský výraz
2 a házi gazdaszatnál -
3 a házi gazdaszatnál attya -
4 ács legény - tesár tovariš (pomocník)
5 ács mester butor gyárban dolgozik - majster tesár pracuje v továrni na nábytok
6 alamizsnáról él - žije z almužny
7 attya mellett gazdaszatnál - pracuje s otcom na farme
8 otthon a gazdaságnal - doma na farme
9 a házi gazdaszagnál attya mellett - doma na farme svojho otca
10 attyanál háztartás mellett -
11 báb azsony - pôrodná asistentka
12 béres - bíreš
13 béres szolga - bíreš sluha
14 béres uraszági - panský bíreš
15 bognár inas - učeň kolesár
16 bognár mester - majster kolesár
17 bojtár -
18 butor gyár munkás - továrenský robotník
19 butor gyár munkás bádogos - továrenský robotník - plechár
20 butor gyárban dolgozik - pracuje v továrni na nábytok
21 bútorgyári asztalos - nábytkový stolár
22 Csizmadia - čižmár
23 Csizmadia inas - čižmár učeň
24 Csizmadia mester - majster čižmár
25 csősz - lesník
26 dajka leányla - dcéra dojky
27 főerdész - hlavný lesník
28 gazda - gazda, poľnohospodár
29 gazdaság mellett
30 gazdasági ispán - správca nad panským statkom
31 gazdaszat - gazda, poľnohospodár
32 gazdaszát mellett -
33 gazdászat mellett astyánal - poľnohospodárstvo
34 gazdászatnal astya mellett -
35 gazdaszatnál attya mellett - gazduje s otcom
36 gazdaszatnál attya mellett foglal. - gazduje s otcom
37 gazdászatnal mellett -
38 gazdászatnal szolga mellett - sluha na gazdovstve
39 gazdaszony -
40 gyárban dolgozik - pracuje v továrni
41 gyárban napszámos - nádeník v továrni
42 házi mellet szolga -
43 házi szolga - domáci sluha
44 háziasszony - gazdiná
45 háziasszony - manželka v domácnosti
46 háztarál szolgáló - slúžka v domácnosti
47 háztartás - domáca
48 háztartás mellett -
49 háztartásnál - v domácnosti
50 irtványos -
51 jószágfelügyelő - inšpektor veľkostatku
52 juhászbojtár - ovčiarsky paholok ovčiarsky paholok
53 kálmár -
54 kenyérsütő - opekač hrianok ??
55 kertész - záhradník
56 kertész legény - záhradník tovariš
57 kertész segéd - pomocník zahradníka
58 kertészinas - záhradnícky učeň
59 kezik gyárto (butor gyárban dolgozik) - výrobca úchytov (pracuje v továrni na nábytok)
60 kőmíves legény - murár tovariš
61 korcsmáros - krčmár, hostinský
62 kovács inas - kováč učeň
63 kovács legény - kováč tovariš
64 kovács mester - majster kováč
65 kovacs mester butor gyárban dolgozik - majster kováč pracuje v továrni na nábytok
66 községi pásztor - dedinský pastier
67 községi szolga - obecný sluha
68 lakatos legény butor gyárban dolgozik - zámočník tovariš pracuje v továrni na nábytok
69 lakatos mester - majster zámočník
70 leánya - dcéra
71 megyei szolga - pánsky sluha
72 mérnök - inžinier
73 meszáros - mäsiar
74 meszáros legény napszámos - mäsiar tovariš nádenník
75 mészáros segéd - mäsiar pomocník
76 molnár gyárban dolgozik - mlynár pracuje v továrni na nábytok
77 molnár legény - mlynársky tovariš
78 molnár legény butor gyárban dolgozik - mlynár tovariš pracuje v továrni na nábytok
79 molnár mester - majster mlynár
80 molnár mesternő - mlynárka
81 molnár mester butor gyárban dolgozik - majster mlynár pracuje v továrni na nábytok
82 napszámbol ét -
83 napszámos - nádeník
84 napszámos butor gyárban dolgozik - nádeník pracuje v továrně na nábytek
85 pásztor szolga - pastiersky sluha
86 pék inas - pekársky učeň
87 pék legény - pekársky tovariš
88 pék mester - majster pekár
89 pénzéből él -
90 pincér - čašník, obsluha ?? (v krčme)
91 pintér inas - sudár učeň
92 pintér legény - sudár tovariš (pomocník)
93 pintér mester - majster sudár
94 podomový obchodník - házaló kereskedő
95 segét gazdászatnal - pomáha v poľnohospodárstve
96 szabó inas - krajčír učeň
97 szabó mester - majster krajčír
98 szabó morten - zákazkový krajčír
99 szolgá - sluha
100 szolga háztartásnál - sluha v domácnosti
101 szolgáló - slúžka
102 szolgáló háztartásnál - slúžka v domácnosti
103 szolgálo leány - dievča slúžka
104 telkes -
105 telkes gazda -
106 urasági erdész - panský lesník
107 urasági juhász - panský pastier
108 varrónő - krajčírka
109 zsellér gyárban dolgozik - pracuje v továrni na nábytok
casper911
Člen
Člen
Príspevky: 99
Dátum registrácie: 18 Okt 2012, 00:28
Predkovia z oblasti: Lanči, Lancsin z Pruského a okolia, Andraščík a Ondko zo Sabinova a okolia

Vedel by mi niekto prosím aspoň ozrejmiť, význam maďarského slova "mellett" v slovných spojeniach?
Ďakujem.
martinus
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 15 Jan 2016, 18:17

Ak je to ešte aktuálne:
17 bojtár -pastier, ale skôr vo význame pomocník pastiera, ten je pásztor
25 csősz - hájnik
39 gazdasszony - gazdiná
42=43
50 irtvány je vyklčované územie, neviem čo by presne mohlo znamenať irtványos
53 kalmár - kupec
54 kenyérsütő - ten čo pečie chlieb, neviem čím sa líši od pekára čo je pék
89 pénzéből él - žije zo svojich peňazí, asi niečo ako rentiér
104 = 105 telkes gazda - gazda s pozemkom
Používateľov profilový obrázok
duros
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 4150
Dátum registrácie: 11 Sep 2012, 14:52
Predkovia z oblasti: Snopek, Varényi - farnosti Malá Hradná, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Trenčianska Turná, Dubnica, Jacovce
Kontaktovať používateľa:

martinus napísal:
07 Apr 2021, 21:58
..
50 irtvány je vyklčované územie, neviem čo by presne mohlo znamenať irtványos
...
kopanice, kopaničiar
Napísať odpoveď