Slovakiana rok 1930 - sčítacie hárky

Tipy na online databázy užitočné pri genealogickom pátraní.
Bobo2
Aktívny člen
Aktívny člen
Príspevky: 117
Dátum registrácie: 20 Mar 2019, 08:10
Predkovia z oblasti: Ilenin, Lukacsik, Margecanszky, Sikora, Košice-Kavečany

...páni, prečo dávam na verejnom fóre kompetentným "dôvody" prečo neurobiť to, čo všetci očakávame...? :twisted:
maros
Člen
Člen
Príspevky: 79
Dátum registrácie: 16 Feb 2015, 16:34

maros napísal:
22 Jún 2021, 11:21
Nesprístupnenie hárkov ešte aj polroka po termíne, ping-pong a zbavovanie sa zodpovednosti.... Už sa radšej ani nezamýšľam nad tým, prečo sa sprístupnenie hárkov nepripravovalo ešte v minulom roku. Veď iba koniec sveta mohol spôsobiť, že po 31.12. nepríde 1.1....
OK, môžeme tu vyjadrovať frustráciu, ale to nám určite nepomôže. Toto fórum má viac, ako 2000 užívateľov. Aktívna je zrejme iba časť, ale aj tlak tejto časti by možno mohol pomôcť veci urýchliť. Skúsme prosím každý napísať email na Ministerstvo kultúry a na Ministerstvo vnútra a pýtajme sa na základe infozákona, kedy bude podpísaná uvedená licenčná zmluva (ak by toto mal byť ten problém) a kedy budú plne sprístupnené sčítacie hárky. Je to to najmenej, čo môžeme urobiť. Za seba som to dnes už aj poslal. Keď dostanú v priebehu niekoľkých dní stovky žiadostí k rovnakému problému, nebudú to môcť ignorovať. Snáď :?
Nadväzujem na svoj včerajší príspevok. Dnes som dostal z Ministerstva kultúry oznámenie o postúpení mojej žiadosti na Ministerstvo vnútra, pretože Ministerstvo kultúry nemá vedomosť o licenčnej zmluve.
Citujem:
"Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky ako povinnej osobe, zastúpenej sekciou kancelária ministerky kultúry, bola dňa 22. 6. 2021 elektronickou poštou doručená žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) žiadateľa ............, týkajúcej sa uzatvorenia licenčnej zmluvy o uvoľnení chránených osobných údajov na sčítacích hárkoch medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uvádza, že nemá vedomosť o predmetnej zmluve, preto si Vám v zmysle § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií dovoľujeme postúpiť vyššie uvedenú žiadosť o sprístupnenie informácií."


Tak uvidíme, čo na to MV. Tam som včera poslal rovnakú žiadosť. Ak by to mala byť zmluva medzi MV a NOC (Slovakiana), zrejme by o nej mali niečo vedieť.
Používateľov profilový obrázok
duros
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 4292
Dátum registrácie: 11 Sep 2012, 14:52
Predkovia z oblasti: Snopek, Varényi - farnosti Malá Hradná, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Trenčianska Turná, Dubnica, Jacovce
Kontaktovať používateľa:

Slovakiana vydala na svojom webe dňa 23.6.2021 nasledovnú správu:


Zverejnenie nezačiernených sčítacích hárkov 1930

V roku 2021 uplynula doba ochrany osobných údajov pre sčítacie hárky z roku 1930 („SH1930“), na základe čoho môžu byť sprístupnené v nezačiernenej digitálnej podobe pre verejnosť.

V priebehu minulého roka Národné osvetové centrum otvorilo komunikáciu so Slovenským národným archívom týkajúcu sa zverejnenia SH1930 na portáli Slovakiana. Ich sprístupnenie je naďalej v procese riešenia, nakoľko sa jedná o zdĺhavý administratívny proces, po ktorom Národné osvetové centrum nadobudne povolenie pre ich zverejnenie.

Informačný systém centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry je počnúc rokom 2021 technicky pripravený na sprístupnenie nezačiernených SH1930 a po získaní predmetného povolenia bude spustený proces spracovania a sprístupnenia viac ako 800 tisíc nezačiernených sčítacích hárkov na portáli Slovakiana. Národné osvetové centrum ani portál Slovakiana nenesie zodpovednosť za to, že digitalizované nezačiernené hárky sú pre verejnosť v súčasnosti nedostupné. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.


https://www.slovakiana.sk/newsfeed/328
lenle
Člen
Člen
Príspevky: 51
Dátum registrácie: 08 Feb 2021, 19:43
Predkovia z oblasti: Ružomberok a okolie, Kaplna, Piarg

Celá situácia je úplne absurdná a nepochopiteľná! Slovakiana je zjavne úplne neschopná, keď najprv tvrdí že hárky už začne pridávať na stránku a potom to zrazu nejde? Na vybavovanie formalít mali roky, veď vedeli kedy môžu byť hárky zverejnené.
Keďže už hárky nepodliehajú ochrane, predpokladám že keď si vypýtam aby mi zaslali akýkoľvek, tak to musia urobiť bez toho aby som musela dokladovať príbuzenský vzťah. Čiže si idem pýtať. Vie niekto prosím poradiť kam presne sa mám obrátiť, resp. máte nejakú skúsenosť?
Bobo2
Aktívny člen
Aktívny člen
Príspevky: 117
Dátum registrácie: 20 Mar 2019, 08:10
Predkovia z oblasti: Ilenin, Lukacsik, Margecanszky, Sikora, Košice-Kavečany

Kde je problém, že hárky nie sú zverejnené, zdá sa, netušíme :x

Na koho sa obrátiť a aký je postup je uvedené v komentári vedľa náhľadu sčítacieho hárku (prístup k nezačiernenému hárku)

Keď som so SNA komunikoval túto tému vo februári tohto roku (ešte predtým ako sa objavili prvé info o možnom zverejňovaní) s požiadavkou zakúpenia všetkých hárkov zo sčítania v obci, odpovedali, že takúto službu neposkytnú, hárky zasielajú iba jednotlivo žiadateľom s rodinnou väzbou...

Možno ale súčasná situácia je dôvodom na prehodnotenie tohto postoja...Skúste a napíšte nám, ako ste pochodili :)

Róbert
maros
Člen
Člen
Príspevky: 79
Dátum registrácie: 16 Feb 2015, 16:34

maros napísal:
23 Jún 2021, 14:44
maros napísal:
22 Jún 2021, 11:21
Nesprístupnenie hárkov ešte aj polroka po termíne, ping-pong a zbavovanie sa zodpovednosti.... Už sa radšej ani nezamýšľam nad tým, prečo sa sprístupnenie hárkov nepripravovalo ešte v minulom roku. Veď iba koniec sveta mohol spôsobiť, že po 31.12. nepríde 1.1....
OK, môžeme tu vyjadrovať frustráciu, ale to nám určite nepomôže. Toto fórum má viac, ako 2000 užívateľov. Aktívna je zrejme iba časť, ale aj tlak tejto časti by možno mohol pomôcť veci urýchliť. Skúsme prosím každý napísať email na Ministerstvo kultúry a na Ministerstvo vnútra a pýtajme sa na základe infozákona, kedy bude podpísaná uvedená licenčná zmluva (ak by toto mal byť ten problém) a kedy budú plne sprístupnené sčítacie hárky. Je to to najmenej, čo môžeme urobiť. Za seba som to dnes už aj poslal. Keď dostanú v priebehu niekoľkých dní stovky žiadostí k rovnakému problému, nebudú to môcť ignorovať. Snáď :?
Nadväzujem na svoj včerajší príspevok. Dnes som dostal z Ministerstva kultúry oznámenie o postúpení mojej žiadosti na Ministerstvo vnútra, pretože Ministerstvo kultúry nemá vedomosť o licenčnej zmluve.
Citujem:
"Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky ako povinnej osobe, zastúpenej sekciou kancelária ministerky kultúry, bola dňa 22. 6. 2021 elektronickou poštou doručená žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) žiadateľa ............, týkajúcej sa uzatvorenia licenčnej zmluvy o uvoľnení chránených osobných údajov na sčítacích hárkoch medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uvádza, že nemá vedomosť o predmetnej zmluve, preto si Vám v zmysle § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií dovoľujeme postúpiť vyššie uvedenú žiadosť o sprístupnenie informácií."


Tak uvidíme, čo na to MV. Tam som včera poslal rovnakú žiadosť. Ak by to mala byť zmluva medzi MV a NOC (Slovakiana), zrejme by o nej mali niečo vedieť.
Dnes som dostal odpoveď z Ministerstva vnútra, SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY MV SR, ODBOR ARCHÍVOV A REGISTRATÚR, Oddelenie riadenia archívov a registratúr v tomto znení:
"Na základe Vašej žiadosti o informáciu kedy bude uzatvorený zmluvný vzťah medzi Ministerstvom vnútra SR a Národným osvetovým centrom vo veci zverejnenia celého obsahu sčítacích hárkov z roku 1930 Vám oznamujeme, že odbor archívov a registratúr je v zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 39 z 30. marca 2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra SR v platnom znení je povinný komunikovať s ostatnými vecne príslušnými útvarmi Ministerstva vnútra SR pri príprave a vypracovávaní návrhov zmlúv a iných právnych dokumentov.
V súčasnosti boli odboru archívov a registratúr doručené pripomienky k návrhu zmluvy o spolupráci zo strany Národného osvetového centra a po ich zapracovaní ju predloží na podpis generálnemu riaditeľovi sekcie verejnej správy štandardným spôsobom.
Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že vyriešenie otázky zverejnenia sčítacích hárkov má najvyššiu prioritu u oboch strán."


Nemám práve teraz čas analyzovať zaslané odpovede MK SR, MV SR, NOC-ky, SNA (a dokonca mi už odpovedal aj Štatistický úrad, kam to preposlali z MK) a zisťovať, kde teda udělali soudruzi v NDR chybu... Faktom zostáva, že aj napriek "najvyššej priorite" :lol: máme ešte aj 7 (zatiaľ !) mesiacov po uplynutí ochrannej doby - ako hovoria naši západní bratia - velké kulové...
Používateľov profilový obrázok
duros
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 4292
Dátum registrácie: 11 Sep 2012, 14:52
Predkovia z oblasti: Snopek, Varényi - farnosti Malá Hradná, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Trenčianska Turná, Dubnica, Jacovce
Kontaktovať používateľa:

maros napísal:
13 Júl 2021, 11:01
....

Dnes som dostal odpoveď z Ministerstva vnútra, SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY MV SR, ODBOR ARCHÍVOV A REGISTRATÚR, Oddelenie riadenia archívov a registratúr v tomto znení:
...
Môžem tú odpoveď hodiť na náš FB? Zistil som, že nás sledujú aj odborné kruhy, túto kauzu obzvlášť, tak možno to bude mať nejaký pressingový účinok :)
maros
Člen
Člen
Príspevky: 79
Dátum registrácie: 16 Feb 2015, 16:34

duros napísal:
13 Júl 2021, 12:08
maros napísal:
13 Júl 2021, 11:01
....

Dnes som dostal odpoveď z Ministerstva vnútra, SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY MV SR, ODBOR ARCHÍVOV A REGISTRATÚR, Oddelenie riadenia archívov a registratúr v tomto znení:
...
Môžem tú odpoveď hodiť na náš FB? Zistil som, že nás sledujú aj odborné kruhy, túto kauzu obzvlášť, tak možno to bude mať nejaký pressingový účinok :)
Samozrejme, ja na FB nie som, takže budem rád ;) . V prípade potreby poskytnem aj celý dokument .
Používateľov profilový obrázok
duros
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 4292
Dátum registrácie: 11 Sep 2012, 14:52
Predkovia z oblasti: Snopek, Varényi - farnosti Malá Hradná, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Trenčianska Turná, Dubnica, Jacovce
Kontaktovať používateľa:

maros napísal:
13 Júl 2021, 13:23
...
Samozrejme, ja na FB nie som, takže budem rád ;) . V prípade potreby poskytnem aj celý dokument .
Vďaka, stačí text :)
lenle
Člen
Člen
Príspevky: 51
Dátum registrácie: 08 Feb 2021, 19:43
Predkovia z oblasti: Ružomberok a okolie, Kaplna, Piarg

Bobo2 napísal:
07 Júl 2021, 10:20

Možno ale súčasná situácia je dôvodom na prehodnotenie tohto postoja...Skúste a napíšte nám, ako ste pochodili :)

Róbert
Tak som skúsila a veľmi úspešne :) Tiež ma milo prekvapila rýchlosť vybavenia. V utorok som poslala mailom podpísanú naskenovanú žiadosť, vo štvrtok mi prišla výzva na zaplatenie, hneď som urobila prevod a poslala doklad a v piatok mi prišli mailom skeny, ktoré som požadovala. V tlačive som ako dôvod žiadosti uviedla:
"Informácie o predkoch k zostaveniu rodokmeňa. V roku 2021 uplynula doba ochrany osobných údajov pre sčítacie hárky z roku 1930 („SH1930“), na základe čoho môžu byť sprístupnené v nezačiernenej digitálnej podobe pre verejnosť."
Nedokladala som žiadne dokumenty, len som k niektorým predkom napísala príbuzenský vzťah, nie ku všetkým.
No a pochopila som, prečo sa nikto nehrnie do zverejnenia hárkov - prečo by aj, keď potom budú na internete zadarmo :lol:
Ešte k cene - žiadala som 2 hárky (4 osoby), zaplatila som 15,92 eur. Čo sa mi vzhľadom na fakt, že už sú všetky naskenované a teda úkon spočíva v priložení prílohy k mailu, ani nezdá málo...
Napísať odpoveď