Děti a sčítání 1940, občanství Slovenského štátu, pěstouni místo rodičů do matriky biřmovanců, odložení novorozeněte.

Akékoľvek iné otázky, v ktorých potrebujete poradiť (nie priezviská, matriky, archívy, čítanie materiálov a pod. - na to sú zvlášť subfóra!).
Drvotaj
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 16 Feb 2024, 17:27
Predkovia z oblasti: Příjmení Vlkovič (Výčapy - Opatovce, Horné Lefantovce, Lovasovce), Krcho (Velké Ripňany).

EDITACE:Mé otázky částečně vyřešeny, místo nich vyvstaly další a detailnější. Všem přispěvatelům upřímně děkuji za pomoc. Ve vláknu budu dále pokračovat - zejména se pokusím objasnit úskalí ústavní péče na Slovensku mezi lety 1940 až cca 1955 a pokusím se vystopovat Annu Vlkovičovou v některém ze sirotčinů.

Pátrám po své babičce Anně Drvotové, rozené Vlkovičové která se narodila na Kladensku slovenským rodičům migrujícím za první republiky po Československu za prací. Tedy krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Mám za to, že rodina se následně přestěhovala na Slovensku a babička dítě v období druhé světové války a krátce po ní žila na Slovensku. Pak se v sedmnácti letech vrátila zpět na Kladensko, vdala se, porodila dvě děti a v mladém věku dvaceti pěti let zemřela. O své babičce toho moc nevím. Spíše méně než víc. Zemřela za nešťastných okolností, když byl můj otec ještě batole. Nevlastní matka následně na zemřelou silně žárlila, veškerou památku po ní zničila, manžel zemřelé a otec mého otce se tomuto z nějakého důvodů přizpůsobil, o biologické matce nemluvil a záhy též relativně brzy zemřel. Mého otce tak fakticky vychovávala rodina nevlastní matky.

Níže si dovolím nastínit mnou zjištěné skutečnosti spolu s domněnkami, které mi z nich plynou.

1) Rodiče Anny Vlkovičové pocházely ze Slovensku. Její otec byl Viktor Vlkovič, nar. 1905 v obci Horné Lefantovce, okres Nitra. Matka byla Marie roz. Krchová, nar. 1908 v obci Veľké Ripňany, okres Topoľčany, Svatbu měli v Lysé nad Labem v roce 1931. Není mi známo, že by před Annou Vlkovičovou měli nějaké jiné děti. Byť to s ohledem na dobu osmi let mezi svatbou a jejím narozením lze očekávat.
2) Anna Vlkovičová se narodila 29. 3. 1939 v jedné vsi na Kladensku tedy krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. V matričním zápisu je u jména otce uvedena poznámka "neznámého pobytu". Pokud rodička v době matričního zápisu a křtu nevěděla, kde se nachází otec dítěte, předpokládám, že otec rodinu opustil.
3) Matka Anny Vlkovičové, Marie Vlkovičová rozená Krchová, se následně v noci 14. na 15. 12. 1940 objevuje zpátky ve Veľkých Ripňanech v domě č. 28 na Slovensku. A to se svojí matkou Marií Krchovou, roz. Sýkorovou. Bydlí tam u jakýchsi lidí, kteří se mi nejeví jako jejich příbuzní. Co je zajímavé, s matkou ve sčítacím hárku není zapsaná její téměř dvouletá dcera Anna (která má 1 rok a 9 měsíců).
4) (editace v souvislosti na nová zjištění) Otec Viktor Vlkovič v listopadu 1947 podává v Lysé nad Labem (v Čechách) ke Krajskému soudu Mladá Boleslav žalobu na rozluku manželství s Marií Krchovou, toho času pro něj a české úřady nezvěstnou a neznámého pobytu. Manželství bylo rozvedeno v lednu roku 1948 po prvním jednání. Marii Krchové je ustanoven opatrovník. Poslední známý pobyt Marie Krchové je v Lysé nad Labem. To, že ke konci 30. let žila na Kladensku evidentně úřady nevěděli a neevidovali. Otázka je, zda to věděl manžel. A jelikož v matrice narozených v rodné obci Anny na Kladensku je uvedeno, že matka ani nevěděla bydliště otce dítěte, nejeví se mi, že by Viktor v Lysé nad Labem žil mezi roky 1931-1947 a také nependloval po republice (zde musím dělat v Čechách hlubší archivní výzkum). Zde si budu muset nastudovat podrobně právní úpravu oné doby a zodpovědět si otázku, zda by bylo možné formálně takhle postupovat v případě, že by v manželství byla soudu známá informace o společném dítěti. Toto by mohlo napovědět, zda Viktor Vlkovič o své dceři v oné době věděl či nikoli. Obávám se, že příslušný soudní spis bude totiž skartován. Dle mé zkušenosti se v soudních fondech nechávají zpravidla jen nějaké zajímavé věci).
5) Dcera Anna následně 15. 5. 1949 ve Zvolenu ve věku devíti let podstoupí biřmování. Trvalé bydliště se nachází na území farnosti Zvolen. Co mě překvapí, že jejími rodiči v knize biřmovaných nejsou zapsaní Viktor a Marie Vlkovič, ale Victor a Maria Hrčko.
6) V roce 1957 se pak objevuje zpátky na Kladensku v obci, kde se narodila, a tady se mi zase vrací více na světlo. Provdá se, porodí dva syny a následně zemře na otravu, když ji nemocniční personál vydá jiné prášky. Otec z nějakého důvodu tento dětem nepřizná, synům tvrdí, že dcera zemřela na tuberkulózu, zapře hrob Anny Vlkovičové a krátce na to zemře také. Nejstarší syn o matce toliko ví, že "snědla prášky a zabila se" asi si myslí, že spáchala sebevraždu a za to památku na matku zatratí a svému mladšímu sourozenci (mému otci) ani nikomu jinému nic neřekne. Pak se Anna Vlkovičová z rodinné historie málem vytratí.

Teď ony genealogické otázky (seřazeny podle důležitosti):
  1. Zapisovaly se při sčítání lidu na Slovensku v roce 1940 děti? A popř. od jakého věku? Dle vládního nariadenie 270/1940 Sl.z. o sčítaní ľudu v roku 1940 se neuvádí nic o tom, že by se neměli sčítat malé děti. Může skutečnost, že se matka objevuje ve sčítacím hárku sama bez Anny Vlkovičové svědčit o tom, že ji odložila? (vyřešeno v tom smyslu, že matka Anna Vlkovičovou dle sčítání 1940 někam odložila. Momentálně pátrám, do jakého ústavu to mohlo být)
  • Z jakého důvodu v matrice biřmovaných v kolonce jména a příjmení rodičů biřmovance (Nomen et cognomen parentum confirmandi) je jakýsi „Victor a Maria Hrčko.“, i když rodiče byli Viktor a Marie Vlkovičovi. Myslíte, že se může jednat o pěstouny, kteří měli shodou okolností stejná křestní jména jako biologičtí rodiče? Problém je, že žádného Viktora s příjmením Hrčko nemohu ve sčítacích hárkov pro rok 1930 ani 1940 najít. Neexistoval kupříkladu nějaký jiný důvod, proč by třeba biologickým rodičům změnili příjmení? (vyřešeno v tom smyslu, že se nejpravděpodobněji jedná o alias - dívčí jméno matky Anny Vlkovičové - zkomolené z Krcho na Hrčko)
  • Jak se tehdy osoby slovenské národnosti po vzniku Slovenského štátu mohli z Čech vrátit zpět na Slovensko? Jak to měli s volbou občanství?
    Dle čl. 2 odst. 2 výnosu o zřízení Protektorátu Čechy a Morava se všichni obyvatelé Čech a Moravy (kromě příslušníků německého národa, kteří se stali německými státními příslušníky) se staly státními příslušníky Protektorátu Čechy a Morava. Za Československa se vycházelo až do roku 1968 z principu tzv. jednotného československého občanství, v tomto duchu se nese i ústavní zákon č. 299/1938 Sb. o autonomii Slovenskej krajiny, který otázku nějakého separátního občanství také neřeší. Ústava Slovenskej republiky ako ústavný zákon 185/1939 Zl. s. Dle hlavy první ust. § 3 odst. 2 státní občanství Slovenského štátu upravoval zvláštní zákon. Tento zvláštní zákon pak nemohu najít.
    Když se na to podíváme z hlediska zákonné úpravy, tak Marie roz. Krchová a Anna Vlkovičová po vzniku protektorátu získaly občanství příslušníka Protektorátu Čechy a Morava. Na druhou stranu je pochopitelné, že matka jako Slovenka se raději vrátila na Slovensko, kde jednak měla konexe a pak kde se jí asi volněji dýchalo než v tehdejším protektorátu. Zajímalo by mě, jestli ten zvláštní zákon, na který odkazuje slovenská ústava z roku 1939, obsahuje nějakou možnost opce. A zda by toto nebylo dosud v nějakém fondu. Jak si všímám u nás v Čechách, zdejší historikové se spíše zaobírají Čechy, kteří Slovensko museli opustit. (momentálně se vyřešení této problematiky jeví jako podružné, ale teoreticky problematika slovenských pracovníků v protektorátu během války a přihlášení ke Slovenskému občanství může mít vliv na tom, v jakých fondech bych se měl pokusit možná hledat otce mé babičky Viktora Vlkoviče, pokusit se jej během války lokalizovat a v důsledku těchto informací se pokusit vnést světlo do rodinných vztahů)
Předem děkuji za zodpovězení mých dotazů a případná doporučení, jak mám s tímhle málem naložit, a kde mohu případně ve svém bádání pokračovat (např. pokud by se jevilo, že Anna byla opravdu matkou odložena, tak třeba odkazem na nějakou diplomovou nebo jinou práci týkající se sirotčí péče po roce 1940 apod.). Přiznám se, že co se týče bádání na Slovensku, tak v tomto moc zběhlý nejsem. V jednom ze zdejších vláken kdosi doporučoval vynikající diplomovou práci, která měla řešit nemanželské děti, ale i osvojení a poručnictvo na Slovensku v minulosti. Nicméně ten odkaz je nyní mrtvý (v tomto historickém sborníku slovenského Ústavu paměti národa jsem našel zajímavý příspěvek o legislativě k ústavní péči na Slovensku mezi lety 1939-1945, viz https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/z ... 939-45.pdf . Mimo to mám v plánu v české Národní knihovně prostudovat nějaké dobové dokumenty k právním normám upravujícím sociální péči a dobový seznam sociálních zařízení z roku 1934, ty případně ofotit a odkaz sem také umístit pro případ, že by toto nějaký badatel také potřeboval).

V jiných částech tohoto fóra (např. v tomto vlákně viewtopic.php?t=12168&start=10) jsem našel, že informace o osvojitelech se zapisovaly na zemských úřadech. Podobně tak jsem si našel, že z kláštera v Nitře byl jeden čas sirotčinec, ale kromě této obecné poznámky z médií jsem nedohledal nic přesnějšího. Ale je to suma sumárum nic.

Budu vděčný za každý komentář.
Naposledy upravil/-a Drvotaj v 22 Feb 2024, 18:14, upravené celkom 8 krát.
Používateľov profilový obrázok
duros
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 4961
Dátum registrácie: 11 Sep 2012, 14:52
Predkovia z oblasti: Snopek, Varényi - farnosti Malá Hradná, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Trenčianska Turná, Dubnica, Jacovce
Kontaktovať používateľa:

Vitajte, nižšie zareagujem na to, čo budem vedieť.
Drvotaj napísal: 18 Feb 2024, 16:37 .....

Teď ony genealogické otázky (seřazeny podle důležitosti):

A) Zapisovaly se při sčítání lidu na Slovensku v roce 1940 děti? A popř. od jakého věku? Dle vládního nariadenie 270/1940 Sl.z. o sčítaní ľudu v roku 1940 se neuvádí nic o tom, že by se neměli sčítat malé děti. Může skutečnost, že se matka objevuje ve sčítacím hárku sama bez Anny Vlkovičové svědčit o tom, že ji odložila?
Áno, áno.
Drvotaj napísal: 18 Feb 2024, 16:37 B) Z jakého důvodu v matrice biřmovaných v kolonce jména a příjmení rodičů biřmovance (Nomen et cognomen parentum confirmandi) je jakýsi „Victor a Maria Hrčko.“, i když rodiče byli Viktor a Marie Vlkovičovi. Myslíte, že se může jednat o pěstouny, kteří měli shodou okolností stejná křestní jména jako biologičtí rodiče? Problém je, že žádného Viktora s příjmením Hrčko nemohu ve sčítacích hárkov pro rok 1930 ani 1940 najít. Neexistoval kupříkladu nějaký jiný důvod, proč by třeba biologickým rodičům změnili příjmení?
Ak ste nerobili genealogický výskum na Slovensku tejto rodiny, nemôžete si byť istý, či náhodou nešlo o alias Viktora Vlkoviča.
Drvotaj napísal: 18 Feb 2024, 16:37 C) Jak se tehdy osoby slovenské národnosti po vzniku Slovenského štátu mohli z Čech vrátit zpět na Slovensko? Jak to měli s volbou občanství?
Dle čl. 2 odst. 2 výnosu o zřízení Protektorátu Čechy a Morava se všichni obyvatelé Čech a Moravy (kromě příslušníků německého národa, kteří se stali německými státními příslušníky) se staly státními příslušníky Protektorátu Čechy a Morava. Za Československa se vycházelo až do roku 1968 z principu tzv. jednotného československého občanství, v tomto duchu se nese i ústavní zákon č. 299/1938 Sb. o autonomii Slovenskej krajiny, který otázku nějakého separátního občanství také neřeší. Ústava Slovenskej republiky ako ústavný zákon 185/1939 Zl. s. Dle hlavy první ust. § 3 odst. 2 státní občanství Slovenského štátu upravoval zvláštní zákon. Tento zvláštní zákon pak nemohu najít.
Když se na to podíváme z hlediska zákonné úpravy, tak Marie roz. Krchová a Anna Vlkovičová po vzniku protektorátu získaly občanství příslušníka Protektorátu Čechy a Morava. Na druhou stranu je pochopitelné, že matka jako Slovenka se raději vrátila na Slovensko, kde jednak měla konexe a pak kde se jí asi volněji dýchalo než v tehdejším protektorátu. Zajímalo by mě, jestli ten zvláštní zákon, na který odkazuje slovenská ústava z roku 1939, obsahuje nějakou možnost opce. A zda by toto nebylo dosud v nějakém fondu. Jak si všímám u nás v Čechách, zdejší historikové se spíše zaobírají Čechy, kteří Slovensko museli opustit.
Na toto neviem odpovedať.
Drvotaj napísal: 18 Feb 2024, 16:37 Předem děkuji za zodpovězení mých dotazů a případná doporučení, jak mám s tímhle málem naložit, a kde mohu případně ve svém bádání pokračovat (např. pokud by se jevilo, že Anna byla opravdu matkou odložena, tak třeba odkazem na nějakou diplomovou nebo jinou práci týkající se sirotčí péče po roce 1940 apod.). Přiznám se, že co se týče bádání na Slovensku, tak v tomto moc zběhlý nejsem. V jednom ze zdejších vláken kdosi doporučoval vynikající diplomovou práci, která měla řešit nemanželské děti, ale i osvojení a poručnictvo na Slovensku v minulosti. Nicméně ten odkaz je nyní mrtvý.

V jiných částech tohoto fóra (např. v tomto vlákně viewtopic.php?t=12168&start=10) jsem našel, že informace o osvojitelech se zapisovaly na zemských úřadech. Podobně tak jsem si našel, že z kláštera v Nitře byl jeden čas sirotčinec, ale kromě této obecné poznámky z médií jsem nedohledal nic přesnějšího. Ale je to suma sumárum nic.

Budu vděčný za každý komentář.
Jeden sirotinec bol v Slovenskej Ľupči, tzv. Gizelin robotnícky sirotinec. Prednášku na túto tému sme mali na našom stretnutí od Mgr. Alice Kurhajcovej, PhD.: https://www.geni.sk/11-stretnutie-amate ... enealogov/ To by mohol byť dôvod, ako sa dieťa ocitlo na birmovke vo Zvolene.
Drvotaj
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 16 Feb 2024, 17:27
Predkovia z oblasti: Příjmení Vlkovič (Výčapy - Opatovce, Horné Lefantovce, Lovasovce), Krcho (Velké Ripňany).

Děkuji Vám vřele za pohotovou odpověď. Dovolím si ještě se Vás doptat na pár maličkostí.
duros napísal: 18 Feb 2024, 19:02
Drvotaj napísal: 18 Feb 2024, 16:37 B) Z jakého důvodu v matrice biřmovaných v kolonce jména a příjmení rodičů biřmovance je jakýsi „Victor a Maria Hrčko.“, i když rodiče byli Viktor a Marie Vlkovičovi. Myslíte, že se může jednat o pěstouny, kteří měli shodou okolností stejná křestní jména jako biologičtí rodiče?
Ak ste nerobili genealogický výskum na Slovensku tejto rodiny, nemôžete si byť istý, či náhodou nešlo o alias Viktora Vlkoviča.
Oním "alias" myslíte jako například jména po chalupě?
Promiňte mi opět mojí neznalost, ale to se ještě praktikovalo na Slovensku ve 30. a 40. letech 20. století? Že se měnili příjmení? V českých zemích jsme měli zakotvenu dědičnost příjmení (po otcovské linii) od císařského patentu císaře Josefa II. z roku 1780.

Je pravda, že s těmi Vlkoviči je to divný.
Dle přepisu matrik z FamilySearch (možnost nahlédnout do originálu tam není), měl Josef Vlkovič a jeho žena Johana Čižnárová čtyři děti, a to Imricha (*2.10. 1894) a Marii (*19.10. 1896) narozené v obci Výčapy - Opatovce, okr. Nitra, a pak syna Viktora (*2.2 1905) a Adélu (*4.2. 1907), oba narozené v nedaleké obci Horné Lefantovce. Zjevně tam přestěhování o do sousední obce nemělo na změnu jména vliv. Ani jednoho nejsem schopen najít ve ščítacích hárkov za roky 1930 a 1940.

Nicméně ve sčítacích hárkov za rok 1930 jsem dohledal jakéhosi Vojtěcha Vlkoviče narozeného v obci Lefantovce (není specifikováno zda v Horních nebo Dolních) dne 12.4.1900, a který se přestěhoval do obce Lovasovce a jméno mu zůstalo (viz https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko27vh8). Podobně jsem takhle našel v obci Lovasovce jakéhosi Vlkoviče Vendela vce, který se narodil v Dolném Lefantovce dne 1.10. 1902, a kterému také po odstěhování jméno zůstalo (viz https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko27v8o). Jeví se mi, že jak Vojtěch tak Vendel budou bratři a možná příbuzní mého praděda Viktora.
Myslíte si, že i za takových okolností lze uvažovat o "alias"?

Ten genealogický výzkum bude nicméně nezbytný. Nadto i ten Viktor je prapodivný. V matrice narozených Anny Vlkovičové je uvedeno datum narození 2.5.1905 (nikoli 2.2. 1905) a v matrice úmrtích je její otec zapsán jako Jan. Na výpis z matriky oddaných Viktora Vlkoviče a Marie Krchové stále čekám.
duros napísal: 18 Feb 2024, 19:02Jeden sirotinec bol v Slovenskej Ľupči, tzv. Gizelin robotnícky sirotinec. Prednášku na túto tému sme mali na našom stretnutí od Mgr. Alice Kurhajcovej, PhD.: https://www.geni.sk/11-stretnutie-amate ... enealogov/ To by mohol byť dôvod, ako sa dieťa ocitlo na birmovke vo Zvolene.
Děkuji za nápovědu.
Koukám, že mě čeká asi náročné studium problému. Jak je vidno, ústavy a péče o mládež byla do roku 1949 značně nesystematická. Naštěstí v pražské národní knihovně máme některé dobové Československé tisky, ze kterých by si člověk mohu alespoň udělat rámcovou představu. Koukám, že k péči o mládež po válce se hodně cituje publikace "Jan Chlup: Péče o mládež v Československu. Brno, 1945-1950," ale nikde její fyzickou kopii nevidím. No, budu pátrat. Seznam spolků, ústavu a sociálních zařízení pak člověk nejde v publikaci: "Antonín Tvrdoň, Spolky, ústavy a zařízení pro péči o chudé a péči o mládež ochrany potřebnou v republice Československé : seznam podle stavu v roce 1934." Konečně pak jsem si taky našel publikaci: "Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v republice Československé v roce 1931. Díl I a díl II." Je to také hodně statistické, ale dle rejstříku jsou tam uvedeny i příslušné zákony a změna v přístupu (dle každé jednotlivé země) před rokem 1918 a po nem.

Pro začátek do toho zkusím nahlédnout a pak výsledky svého bádání sem napsat, aby případně další genealogové měli o co se opřít a vy kdyžtak mohli doplnit teorii o svůj mnohem praktičtější vhled do problematiky.
Používateľov profilový obrázok
duros
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 4961
Dátum registrácie: 11 Sep 2012, 14:52
Predkovia z oblasti: Snopek, Varényi - farnosti Malá Hradná, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Trenčianska Turná, Dubnica, Jacovce
Kontaktovať používateľa:

Odpoviem len k tomu aliasu. Z mojej strany to bola len úvaha, ktorú bude treba potvrdiť. Alias je prezývka, nemusí ísť nutne o priezvisko po chalupe. Prezývky dostávali rodiny aj v prípade, že ich bolo viac rovnakého priezviska v oblasti, pričom tá prezývka sa s nimi vliekla, niekedy až do dnešných čias, ba dokonca sú známe prípady, kedy prešla do oficiálneho súčasného priezviska.
milestone
Veterán
Veterán
Príspevky: 902
Dátum registrácie: 02 Jan 2013, 20:17

Drvotaj napísal: 18 Feb 2024, 16:37 ... 1) Rodiče Anny Vlkovičové pocházely ze Slovensku. Její otec byl Viktor Vlkovič, nar. 1905 v obci Horné Lefantovce, okres Nitra. Matka byla Marie roz. Krchová, nar. 1908 v obci Veľké Ripňany, okres Topoľčany, Svatbu měli v Lysé nad Labem v roce 1931...
2) Anna Vlkovičová se narodila 29. 3. 1939 v jedné vsi na Kladensku ... V matričním zápisu je u jména otce uvedena poznámka "neznámého pobytu". Pokud rodička v době matričního zápisu a křtu nevěděla, kde se nachází otec dítěte, předpokládám, že otec rodinu opustil.
3) Matka Anny Vlkovičové, Marie Vlkovičová rozená Krchová, se následně v noci 14. na 15. 12. 1940 objevuje zpátky ve Veľkých Ripňanech v domě č. 28 na Slovensku. A to se svojí matkou Marií Krchovou, roz. Sýkorovou. Bydlí tam u jakýchsi lidí, kteří se mi nejeví jako jejich příbuzní...
Dobrý deň,
tuším, že tu sa jedná o Vašich predkov. ;) Annin otec Viktor Vlkovič ako žalobca, podáva žalobu na rozluku (rozvod) manželstva. Vpravo hore aj v texte je jednacie číslo, pod ktorým by ste si vedeli na príslušnom súde dohľadať súdny spis. Možno sa dozviete, v koho starostlivosti skončila dcéra Anna Vlkovičová nar. 1939.

Zdroj: Úřední list Československé republiky, rok vydania 1947, dátum vydania 21.11.1947.
Prílohy
Viktor_Vlkovič_1947.png
Viktor_Vlkovič_1947.png (208.91 KiB) 618 zobrazení
Drvotaj
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 16 Feb 2024, 17:27
Predkovia z oblasti: Příjmení Vlkovič (Výčapy - Opatovce, Horné Lefantovce, Lovasovce), Krcho (Velké Ripňany).

milestone napísal: 19 Feb 2024, 00:04 Dobrý deň,
tuším, že tu sa jedná o Vašich predkov. ;) Annin otec Viktor Vlkovič ako žalobca, podáva žalobu na rozluku (rozvod) manželstva. Vpravo hore aj v texte je jednacie číslo, pod ktorým by ste si vedeli na príslušnom súde dohľadať súdny spis. Možno sa dozviete, v koho starostlivosti skončila dcéra Anna Vlkovičová nar. 1939.
Zdroj: Úřední list Československé republiky, rok vydania 1947, dátum vydania 21.11.1947.
Tohle je skutečně neskutečné, co síla internetu a kolektivního vědomí dokáže. Jak jste tohle vyšťoural? :-o
Kdybych Vás měl poblíž, tak Vám líbám ruce. Neskutečně si toho vážím, že jste to našel. Pro mého otce je rozkrytí historie jeho rodičů a prarodičů, které nepoznal, momentálně hrozně důležitá věc. Byť jej nevlastní matka fakticky zachránila před dětským domovem, tak to dětství nebylo idylické a poté, co zůstal můj otec z celé rodiny jako nejstarší jediný žijící, tak si klade otázku, proč to jeho dětství vypadalo, jak vypadalo. A kde vlastně byli jeho rodiče a prarodiče, že v jeho životě nebyli. A tohle rozkrývání kamenů a zodpovídání mnohá desetiletí nevyřčených otázek je ... pro něj hrozně důležité.

Určitě to jsou oni. Sedí místa i hodně netypická (na Čechy i Slovensko) příjmení. Včetně křestních jmen. V Lysé nad Labem měli svatbu. Možná by to i vysvětlovalo, proč se najednou Anna Vlkovičová vrací jako dospělá zpátky do Čech (za otcem). Co je zajímavé, že Viktor Vlkovič zjevně zůstal od roku 1931 v Lysé nad Labem. Proto není k nalezení na Slovensku ve sčítacích arších. Jeho ženu pak člověk nachází na Kladensku, kde porodí dítě (kdoví, jestli Viktor Vlkovič vůbec byl biologickým otcem a otcem se nestal jenom díky domněnce otcovství). Zkusím prošťourat přihlašovací lístky k pobytu na uvedené adrese v Lysé nad Labem, ty se v Čechách zpravidla dochovaly a jsou zpravidla zpřístupněné. Určitě tam bude, od kdy tu ženu začal postrádat. Soudní spisy - pokud se ve fondech dochovaly - zpravidla jako fondy nebývají zpracované.

Tohle vlákno budu udržovat aktuální už jenom kvůli svým pátráním po dětských domovech na Slovensku, takže určitě tenhle příběh budu postupně aktualiovat. Kdyby Vás zajímalo, jak toto bude dále krystalizovat.

Neskutečně moc vám děkuji.
Drvotaj
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 16 Feb 2024, 17:27
Predkovia z oblasti: Příjmení Vlkovič (Výčapy - Opatovce, Horné Lefantovce, Lovasovce), Krcho (Velké Ripňany).

Poslední zjištění zdejšího přispěvatele milestone nás dovedlo k domněnce, že Viktor Vlkovič přečkal v Lysé nad Labem a protektorátu celou válku, resp. tam byl minimálně patrně od roku 1931 do roku 1947. Toto si budu muset ještě verifikovat přes přihlašovací lístky k pobytu. To nás vrací zpátky k mé původní otázce B).
duros napísal: 18 Feb 2024, 19:02
Drvotaj napísal: 18 Feb 2024, 16:37 B) Z jakého důvodu v matrice biřmovaných v kolonce jména a příjmení rodičů biřmovance je jakýsi „Victor a Maria Hrčko.“, i když rodiče byli Viktor a Marie Vlkovičovi. Myslíte, že se může jednat o pěstouny, kteří měli shodou okolností stejná křestní jména jako biologičtí rodiče?
Ak ste nerobili genealogický výzkum na Slovensku tejto rodiny, nemôžete si byť istý, či náhodou nešlo o alias Viktora Vlkoviča.
Troufám si říct, že o alias patrně nepůjde.
Tím se nám vrací zpátky otázka, proč místo Viktora a Marie Vlkoviče je tam Viktor a Marie Hrčko. Vysvětlení mě napadá dvoje:
a) jsou to pěstouni. Tady ale poukazuji na tu náhodu, že oba rodiče se jmenují křestními jmény stejně, a že Viktora Hrčko nemůžu najít v sčítacích hárkov. S těmi jmény to může být ale přece jen náhoda. Byť se mi zdá Viktor na Slovensko tehdy poměrně řídké jméno, Marie v katolických zemí je v souvislosti s mariánským kultem jméno nesmírně populární;
b) nějaký faktický opatrovatel Anny Vlkovičové se při vyplňování přihlášky k biřmování upsal, anebo to příslušný diakon/děkan při přepisování biřmovacích lístků do matriky upsal. Tady je ale podezřelé, že se dítě jmenuje Vlkovič a vy píšete Hrčko.

Obě dvě možnosti - zejména to pěstounství - si budu muset nejdříve teoreticky nastudovat.
Kdyby Vás ale napadlo ještě nějaké jiné vysvětlení, budu rád, když mi ho napíšete. Anebo kdybyste stejně jako uživatel milestone toho Viktora Hrčko odněkud stejně překvapivě vyhrabali, jako on vyhrabal toho Viktora Vlkoviče.

Ještě jednou díky všem.
mano
Veterán
Veterán
Príspevky: 629
Dátum registrácie: 28 Okt 2015, 19:34

Drvotaj napísal: 19 Feb 2024, 02:11 Tím se nám vrací zpátky otázka, proč místo Viktora a Marie Vlkoviče je tam Viktor a Marie Hrčko. Vysvětlení mě napadá dvoje:
a) jsou to pěstouni. Tady ale poukazuji na tu náhodu, že oba rodiče se jmenují křestními jmény stejně, a že Viktora Hrčko nemůžu najít v sčítacích hárkov. S těmi jmény to může být ale přece jen náhoda. Byť se mi zdá Viktor na Slovensko tehdy poměrně řídké jméno, Marie v katolických zemí je v souvislosti s mariánským kultem jméno nesmírně populární;
b) nějaký faktický opatrovatel Anny Vlkovičové se při vyplňování přihlášky k biřmování upsal, anebo to příslušný diakon/děkan při přepisování biřmovacích lístků do matriky upsal. Tady je ale podezřelé, že se dítě jmenuje Vlkovič a vy píšete Hrčko.
Dobry den ,
za zapisom krstnych mien Viktor a Maria vidim umysel zapisat Anninych skutocnych biologickych rodicov. Zrejme disponujete birmovnym zapisom zo zvolenskej matriky - nie je mozne interpretovat priezvisko Hrčko ako Vlčko ? Otazku smerujem k moznemu skomoleniu priezviska Vlkovič-Vlčkovič-Vlčko - Hrčko ........
Drvotaj napísal: 18 Feb 2024, 21:08 Je pravda, že s těmi Vlkoviči je to divný.
Dle přepisu matrik z FamilySearch (možnost nahlédnout do originálu tam není), měl Josef Vlkovič a jeho žena Johana Čižnárová čtyři děti, a to Imricha (*2.10. 1894) a Marii (*19.10. 1896) narozené v obci Výčapy - Opatovce, okr. Nitra, a pak syna Viktora (*2.2 1905) a Adélu (*4.2. 1907), oba narozené v nedaleké obci Horné Lefantovce. Zjevně tam přestěhování o do sousední obce nemělo na změnu jména vliv. Ani jednoho nejsem schopen najít ve ščítacích hárkov za roky 1930 a 1940.
Nicméně ve sčítacích hárkov za rok 1930 jsem dohledal jakéhosi Vojtěcha Vlkoviče narozeného v obci Lefantovce (není specifikováno zda v Horních nebo Dolních) dne 12.4.1900, a který se přestěhoval do obce Lovasovce a jméno mu zůstalo (viz https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko27vh8). Podobně jsem takhle našel v obci Lovasovce jakéhosi Vlkoviče Vendela vce, který se narodil v Dolném Lefantovce dne 1.10. 1902, a kterému také po odstěhování jméno zůstalo (viz https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko27v8o). Jeví se mi, že jak Vojtěch tak Vendel budou bratři a možná příbuzní mého praděda Viktora.
V pripade Vendela a Vojtecha/Adalberta indexator "bojoval" ;) s precitanim a zapisom priezviska matky ; vypada ,ze sa jedna o siestich surodencov
https://www.familysearch.org/search/rec ... e.exact=on

"Matka Anny Vlkovičové, Marie Vlkovičová rozená Krchová, se následně v noci 14. na 15. 12. 1940 objevuje zpátky ve Veľkých Ripňanech v domě č. 28 na Slovensku. A to se svojí matkou Marií Krchovou, roz. Sýkorovou. Bydlí tam u jakýchsi lidí, kteří se mi nejeví jako jejich příbuzní. Co je zajímavé, s matkou ve sčítacím hárku není zapsaná její téměř dvouletá dcera Anna (která má 1 rok a 9 měsíců)."

Podla scitania 1930 bol v dome c. 28 chudobinec v majetku Rk cirkevnej obce Velke Ripnany
https://www.slovakiana.sk/scitacie-hark ... agKeys\%22:[\%2210001\%22]}%22,%22index%22:49,%22total%22:213}&fromPage=cs
Drvotaj
Príspevky: 7
Dátum registrácie: 16 Feb 2024, 17:27
Predkovia z oblasti: Příjmení Vlkovič (Výčapy - Opatovce, Horné Lefantovce, Lovasovce), Krcho (Velké Ripňany).

mano napísal: 19 Feb 2024, 07:34 Dobry den ,
za zapisom krstnych mien Viktor a Maria vidim umysel zapisat Anninych skutocnych biologickych rodicov. Zrejme disponujete birmovnym zapisom zo zvolenskej matriky - nie je mozne interpretovat priezvisko Hrčko ako Vlčko ? Otazku smerujem k moznemu skomoleniu priezviska Vlkovič-Vlčkovič-Vlčko - Hrčko ........
Ano, na zvolenské faře byli tak hodní, že mi po počáteční neochotě hrabat se matrikou a po mém upřesnění data, kdy k biřmování došlo, zápis z matriky biřmovanců zaslali.

Samozřejmě lidský faktor mohl selhat vždy. Zvlášť když nevíme, jak vypadal lístek s žádostí o biřmování, ze kterého byl údaj o rodičích do matriky zapsán. Nevím, jakou máte praxi na Slovensku, ale v Čechách bych nastíněnou zkomoleninu "Vlkovič-Vlčkovič-Vlčko - Hrčko" v polovině 20. století spíš vylučoval. Pokud bychom se pohybovali o dvě století dřív, kdy se psalo v Čechách ještě novogotickým kurzivní písmem (kurentem), tak tam bych podobnou zkomoleninu ještě s přimhouřenýma očima připustil. S přimhouřenýma očima, protože si nedovedu představit, že by jak v kurentu tak v soudobé variantě užívaného ručně psaného písma někdo spletl "l" v příjmení Vlčko s "r". Navíc mi tam nesedí to, že příjmení dítěte zapíšete správně (Vlkovič), ale příjmení rodičů zmatláte na Hrčko. U desetiletého dítěte lze očekávat, že se bude jmenovat stejně jako jeho rodičů.

No, evidentně bude třeba všechny tyhle hypotézy co nejpečlivěji začít prošťourávat.
2024-02-19 (5).jpg
Zvláštní je to jméno kmotry Magdalena Pohl.
To není typické slovenské příjmení. Pohl je jméno německého původu. V Čechách na něj narazíte poměrně běžně, ale nikoli tak na Slovensku (naštěstí pro mě :) ). Dle sčítacích hárkov nějakou Magdu Pohlovou, nar. 5.5. 1920, při sčítání lidu nacházím v Krompachách na Slovensku, kde bydlí se svým bratrem a matkou vdovou v bytě bytového družstva (viz sčítací hárok 222/168, Hornádska 11, Krompachy (Gelnica); https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko12kng). Vedle této Magdaleny jsem našel jednu Magdu Pohlotko ze začerněného sčítání roku 1940 (https://www.slovakiana.sk/kulturne-obje ... r-ko1bak9). Nicméně tam se mi z čítajícho hárku jeví, že půjde o nejmladší dítě mladší rodiny.

Dále jsem našel jednu Markétu Pohly-ovou, roč. 1925 (https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko13cld), Margitu Pohlodko-vou, roč. 1925 (https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko27gyu), Margitu Pohlodkovou, roč. 1927 (https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko14wrc) a Margitu Pohlodkovou, roč. 1918 (https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko27gyu) a pak jednu Margitu Pohlotkovou ze začerněného sčítání roku 1940 (https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko1axk3). Stavím se nicméně skepticky k tomu, že by někdo změnil Magdalenu za Margitu či Markétu a tak tyhle osoby pouštím ze zřetele.

Nikde jinde jsem žádnou další Magdu Pohlovou (ani Pohlodovou, Pohlodkovou, Pohledovou, Pohly, Pohliovou) nenašel. Z hlediska pravděpodobnosti se mi jeví, že pokud ona kmotra Magdalena Pohlová byla v roce 1940 nsečtena při sčítání lidu, bude to pravděpodobně ona Magda Pohlová z Krumpachů. Zkusím rozšířit mé pátrání i na její osobu. Třeba zjistím, že pracovala jako personál nějakého sirotčince. Za uvážení by stálo prolistovat si celé ty matriky biřmovaných, které jsou ve zvolenské farnosti, abychom zjistili, zda se tam někteří kmotři u některých dětí neopakují, což by mohlo zase indikovat, že se jedná o personál nějakého ústavu pro mládež. Ono už samo o sobě mě zaráží to biřmování v deseti letech. To je - když se na to podívám zkušeností z Čech - poměrně brzy. V tomto věku chodí děti zpravidla k prvnímu přijímání. K biřmování chodí většinou v cca patnácti, dříve v historii nejčastěji ve 12-13 letech. Nicméně do Zvolena se z Čech - jenom abych tam listoval matrikou biřmovanců - asi jen tak nepodívám.
mano napísal: 19 Feb 2024, 07:34V pripade Vendela a Vojtecha/Adalberta indexator "bojoval" ;) s precitanim a zapisom priezviska matky ; vypada ,ze sa jedna o siestich surodencov
https://www.familysearch.org/search/rec ... e.exact=on
Děkuji za upozornění, bude to tak.
mano napísal: 19 Feb 2024, 07:34Podla scitania 1930 bol v dome c. 28 chudobinec v majetku Rk cirkevnej obce Velke Ripnany (odkaz: http://tinyurl.com/45ye5sae)
Děkuji za informaci s chudobincem.
O originál odčerněný popisného hárku z Velkých Ripňan č. 28 pro rok 1940 jsem teprve žádal. Vypadá to, že druhá strana je prázdná (viz odkaz https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko1btza).
Používateľov profilový obrázok
duros
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 4961
Dátum registrácie: 11 Sep 2012, 14:52
Predkovia z oblasti: Snopek, Varényi - farnosti Malá Hradná, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Trenčianska Turná, Dubnica, Jacovce
Kontaktovať používateľa:

Ešte sa nevzdávam teórie aliasu a síce v tom, že sa ten vzťahoval nie na Viktora Vlkoviča, ale na matku, Máriu Krchovú. neraz som sa stretol s tým, dokonca som sa stretol s tým, že matka bola zapísaná priezviskom svojej matky za slobodna. Takže birmovný zápis by som interpretoval tak, že birmovaná bola Anna Vlkovičová, otec Viktor (Vlkovič - logicky), matka Mária Hrčková.
Napísať odpoveď