matriky

Akékoľvek iné otázky, v ktorých potrebujete poradiť (nie priezviská, matriky, archívy, čítanie materiálov a pod. - na to sú zvlášť subfóra!).
Používateľov profilový obrázok
sahier
Príspevky: 23
Dátum registrácie: 22 Nov 2012, 10:34
Predkovia z oblasti: Hiller, Bogyo, Komaromy ,Bába , Nehéz, Pepich , Králik, Szabó, Urbánek
Bydlisko: Bratislava

Som jednou z tých ,ktorá veľkú časť rodostromu vyskladala zo starých listín a dokumentov vrátane veľmi starých výpisov matrík, ktoré sa mi dostali do rúk po smrti prababkinej sestry a pomohla som si listinami ku ktorým som sa dostala počas a vďaka môjmu bývalému povolaniu. Paradoxne poznám teda život a členov príbuzenstva aj 150 rokov dozadu no chýbajú mi také základné veci ako rodné listy starých rodičov , ktorý už nežijú a tak sa chcem spýtať na skúsenosti s vyžiadaním z matrík , či sú ochotní pracovníci poskytnúť výpisy rodných listov predkov , nakoľko sa mi vidí , že zo zákona im takáto povinnosť neveľmi vyplýva :). Ešte k tomu nemám čas a možnosti chodiť za tým osobne a všetko potrebujem zabezpečiť poštou.
Používateľov profilový obrázok
patricius95
Veterán
Veterán
Príspevky: 2466
Dátum registrácie: 17 Okt 2012, 23:08
Predkovia z oblasti: Rod Zakarovský a Koscik z Ruských Pekľan a Ličartoviec, Leľo z Havranca a Trenčanský z Nitrianskej Stredy
Bydlisko: Prešov
Kontaktovať používateľa:

Dobrý deň,
matriky sú povinné vyhotoviť Vám rodné listy Vašich priamych predkov v prípade, že dokážete vzájomný príbuzenský vzťah bez udania dôvodu, pre ktorý dané listiny potrebujete. Za vystavenie rodného, sobášneho, resp. úmrtného listu zaplatíte 5 eur, pričom je možné požiadať aj o zaslanie dokladov poštou. Odporúčam Vám, aby ste vopred na matriku zatelefonovali a dohodli sa, akým spôsobom uhradíte poplatok za vystavenie listín. Následne už len poštou, resp. e-mailom zašlete oficiálnu žiadosť, do ktorej o. i. zaznačíte Vašu adresu, na ktorú Vám matrika dané listiny zašle (a samozrejme zaplatíte).
S pozdravom
Patrik Zakarovský
david
Veterán
Veterán
Príspevky: 303
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 02:56

Ste šťastná osoba, lebo to je jedna z vecí, ktorú túžia mnohí mať :) Pracovníci matrík sa riadia Zákonom o matrikách 154/1994 Zz http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-154/znenie-20110701 , ale častokrát je skúsenosť individuálna a dá sa naraziť aj na ochotu poskytnúť údaje nad rámec toho, čo je v zákone.

Inak čo sa týka starých rodičov, tak to priamo zo zákona vyplýva a aj podľa vlastnej skúsenosti je to bez problémov.
Citujem zo zákona, právo na nazeranie a výpis z matriky má člen rodiny:

ZOM - zákon o matrikách
§12 ods. (2) Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
OZ- občiansky zákonník
§ 116
Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
Používateľov profilový obrázok
sahier
Príspevky: 23
Dátum registrácie: 22 Nov 2012, 10:34
Predkovia z oblasti: Hiller, Bogyo, Komaromy ,Bába , Nehéz, Pepich , Králik, Szabó, Urbánek
Bydlisko: Bratislava

Ďakujem za odpovede , áno málokto má to šťastie , že sa odstane ku tak starým listinám a ešte menej ľudí sa môže pochváliť takmer 100 kusovov fotografickou zbierkou svojej rodiny a ich známych z prelomu 19 a 20 storočia. Síce indentifikácia tvári bola boj a nie vždy sa podarila. No zároveň by ma zaujímalo či je to ešte stále , tak , že v archívoch sú archivované matriky len do roku 1895 ,alebo sa už posúvali ďalšie roky...
Používateľov profilový obrázok
duros
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 4058
Dátum registrácie: 11 Sep 2012, 14:52
Predkovia z oblasti: Snopek, Varényi - farnosti Malá Hradná, Dubodiel, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Trenčianska Turná, Dubnica, Jacovce
Kontaktovať používateľa:

sahier napísal:.... No zároveň by ma zaujímalo či je to ešte stále , tak , že v archívoch sú archivované matriky len do roku 1895 ,alebo sa už posúvali ďalšie roky...
http://www.geni.sk/kde-hladat-slovenske-matriky/
Napísať odpoveď